Mokslas

Atgal

Fotoninės ir lazerinės technologijos

FTMC veikla yra tampriai susijusi su Sumaniosios specializacijos prioriteto „Fotoninės ir lazerinės technologijos“ užduotimis. Centro Lazerinių technologijų skyriuje yra tiriami ir kuriami trumpų impulsų lazeriai bei lazeriniai technologiniai įrenginiai, vystomos naujos optinių ir optomechaninių komponentų gamybos technologijos. Skyriaus laboratorijose buvo sukurti unikalūs lazerinio medžiagų apdirbimo būdai, pagamintos daugiasluoksnės ir nanostruktūrizuotos optinės dangos, skirtos didelės galios ir trumpus impulsus generuojantiems lazeriams. Kita vertus, Centro Optoelektronikos skyriaus specialistai tiria ir vysto tolimojo ir vidurinio infraraudonosios spinduliuotės ruožo šaltinius bei detektorius, kuria šiuose spektro ruožuose veikiančias spektroskopines ir vaizdinimo sistemas, skirtas moksliniams tyrimams bei įvairiems taikymams pramonėje, medicinoje ar saugos sistemose. Skyriaus laboratorijose vystomos naujų puslaidininkinių medžiagų ir jų kvantinių darinių auginimo epitaksinės technologijos, kuriami modernūs terahercinio diapazono prietaisai.
Šių metodų kompetencija yra sukaupta
Lazerinių technologijų skyriuje (vadovas dr. G. Račiukaitis),
Optoelektronikos skyriuje (vadovas prof. A. Krotkus),
Fotoninių technologijų industrinėje laboratorijoje (vadovas dr. S. Orlovas)

 

Galerija