Žinių ir technologijų perdavimas
Š.m. liepos 10 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyko renginys „Žinių ir technologijų perdavimo vaidmuo mokslo ir verslo partnerysčių plėtrai".
Skaityti daugiau
Atviros prieigos centrai
Įgyvendinant slėnių projektus efektyviam moderniausios tyrimų įrangos naudojimui kuriama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) infrastruktūra - laboratorijos, veikiančios atviros prieigos principu.
Skaityti daugiau
NFTMC projektas
2015-aisiais duris atvers Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras.
Skaityti daugiau
Kai sistema atrodo nepakeičiama
2014-07-18
Šve­di­jo­je par­kuo­se ant suo­liu­kų žmo­nės skai­to kny­gas, Lie­tu­vo­je - ge­ria. Pie­vu­tės šiukš­li­nos, po suo­liu­kais - tuš­čios gė­ri­mų skar­di­nės. Ap­tru­pė­ję ša­li­gat­viai ir ant jų sta­to­mi au­to­mo­bi­liai. To­kie da­ly­kai užk­liū­va ne tik su­grį­žu­siam iš už­sie­nio dr. Ra­mū­nui Au­gu­liui.
Skaityti daugiau / Visos naujienos
Vienas prie milijono vertės prietaiso
2014-07-11
Fi­zi­ko Da­nie­lio Rut­kaus­ko ma­ny­mu, la­bai daug kas pri­klau­so nuo as­me­ni­nių moks­li­nin­ko sa­vy­bių. Pro­fe­so­riš­ko ti­po žmo­nėms pa­tin­ka bū­ti vie­šu­mo­je, kal­bė­ti, ske­ry­čio­tis, iš­mu­ši­nė­ti pi­ni­gus. Jis nė­ra to­kio ti­po. La­biau - ty­rė­jas, eks­pe­ri­men­tuo­to­jas, ty­liai, ra­miai dir­ban­tis sa­vo sri­ty­je.
Skaityti daugiau / Visos naujienos
Kvietimas patyrusiems tyrėjams
2014-06-30
Paskelbtas kvietimas patyrusiems tyrėjams teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ Europos mokslo tarybos programą
Skaityti daugiau / Visos naujienos
Rugpjūtis 2014
Rugpjūtis
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31