Pradžia / Struktūra / Skyriai / Elektronikos skyrius / Netiesinės elektronikos laboratorija

Netiesinės elektronikos laboratorija

Laboratorijos vadovas: Habil. dr. Arūnas Tamaševičius

Misija:

Tarptautinio lygio fundamentiniai ir taikomieji tyrimai netiesinės dinamikos, tiksliau - netiesinės elektronikos srityje.

Tikslai:

Vykdyti mokslinius tyrimus netiesinių dinaminių sistemų valdymo ir sinchronizavimo kryptyse, plėtojant naujus valdymo metodus bei kuriant naujus elektroninius valdymo įtaisus ir sistemas.

Uždaviniai:

Įvairių dažnių juostų chaotinių virpesių generatorių, netiesinių dinaminių sistemų elektroninių analogų (elektroninių modelių), valdymo algoritmų kūrimas, bei adaptyviųjų elektroninių valdiklių konstravimas, jų teorinis, skaitinis ir eksperimentinis tyrimas.

 

Laboratorijoje šiuo metu vykdomi moksliniai projektai

Turima laboratorijos įranga, metodikos, pasiekimai

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pastarųjų 5 metų svarbiausios publikacijos