Pradžia / Studijos / Podoktorantūros stažuotės

Podoktorantūrinės stažuotės

 • Neutral and charged excitations in ordered molecular films:
  stažuotojas - Aleksandr BOIKO, vadovas - Vidmantas GULBINAS. Pradžia 2013.10.11, pabaiga 2015.05.31
 • Smūgiui atsparių ortopedinių įtvarų iš bioskaidžių medžiagų tyrimas:
  stažuotoja - Paulė BEKAMPIENĖ, vadovė - Aušra ABRAITIENĖ. Pradžia 2013.09.02, pabaiga 2015.05.31.
 • Metalo oksidų modifikavimas tauriųjų metalų nanodalelėmis: sintezė, charakterizavimas ir taikymas šarminiuose kuro elementuose:
  stažuotoja - Virginija KEPENIENĖ, vadovė - Loreta TAMAŠAUSKAITĖ-TAMAŠIŪNAITĖ. Pradžia 2013.09.02, pabaiga 2015.05.31. PLAČIAU  >>>>
 • Nanodalelių modifikavimo efektyvumo tyrimas:
  stažuotojas - Andrius GARBARAS, vadovas - Arūnas RAMANAVIČIUS. Pradžia 2013.03.01, pabaiga 2015.02.28. PLAČIAU  >>>>
BUVUSIOS STAŽUOTĖS:
 • Organinių aerozolių susidarymo, savybių, kilmės ir balanso tyrimas stabiliųjų izotopų masių spektroskopijos metodu:
  stažuotoja - Agnė MAŠALAITĖ, vadovas – Vidmantas REMEIKIS. Pradžia 2012.07.02, pabaiga 2014.02.28. PLAČIAU  >>>>
 • Molekulių ansamblių formavimosi tyrimas, naudojant statistinius fazių virsmus: 
  stažuotojas - Andrius IBENSKAS, vadovas - Evaldas TORNAU. Pradžia 2012.03.05, pabaiga 2014.02.28. PLAČIAU  >>>>
 • Proterozojaus ir paleozojaus laikotarpio Lietuvos magminių uolienų cheminės sudėties ir jose esančių mineralų izotopiniai tyrimai: 
  stažuotoja - Irma VĖJELYTĖ, vadovas – Eugenijus NORKUS. Pradžia 2012.03.05, pabaiga 2014.02.28. PLAČIAU  >>>>
 • Organinių liuminescencinių saulės koncentratorių tyrimas: 
  stažuotojas - Marius FRANCKEVIČIUS, vadovas – Vidmantas GULBINAS. Pradžia 2012.03.05, pabaiga 2014.02.28. PLAČIAU  >>>>
 • Plačiatarpių puslaidininkių pagrindu pagamintų tranzistorių dažninių ir triukšminių savybių tyrimas: 
  stažuotojas - Artūr ŠIMUKOVIČ, vadovas – Juozapas LIBERIS. Pradžia 2012.03.05, pabaiga 2014.02.28. PLAČIAU  >>>>
 • Jodo izotopų cheminių transformacijų gamtiniuose barheruose ir sorbcijos mechanizmų radioaktyviųjų atliekynų inžinerinių barjerų konstrukcinėse medžiagose tyrimas: 
  stažuotojas - Žilvinas EŽERINSKAS, vadovė – Rūta DRUTEIKIENĖ. Pradžia 2012.03.05, pabaiga 2014.02.28. PLAČIAU  >>>>
 • Biologinių membranų biofizikinių savybių valdymas panaudojant paviršiaus molekulines architektūras:
  stažuotojas - Martynas GAVUTIS, vadovas - Ramūnas VALIOKAS. Pradžia 2011.01.02, pabaiga 2012.12.31.
 • Lazerinių pluoštų erdvinio profilio formavimas ir valdymas fotoniniais kristalais:
  stažuotojas - Martynas PECKUS, vadovas - Andrejus MICHAILOVAS. Pradžia 2011.01.02, pabaiga 2012.12.31.
 • Neurodinaminės sistemos: sinchronizacijos modeliavimas ir valdymas:
  stažuotojas – Andrius PETROVAS, vadovas – Arūnas Vytautas TAMAŠEVIČIUS. Pradžia 2011.01.02, pabaiga 2012.12.31.
 • Skaiduliniai lazeriai generuojantys aukštesnes optines harmonikas:
  stažuotojas – Kęstutis REGELSKIS, vadovas – Gediminas RAČIUKAITIS.
  Pradžia 2011.01.02, pabaiga 2012.12.31.
 • Didelės galios nitridų lauko tranzistorių optimizavimas taikant fliuktuacinius metodus:
  stažuotojas – Emilis ŠERMUKŠNIS, vadovas – Arvydas MATULIONIS. Pradžia 2010.12.22, pabaiga 2012.12.21.
 • Molekulinių nanosluoksnių in situ sintezė ant funkcionalizuotų paviršių nanostruktūrų formavimui: 
  stažuotoja – Živilė RUŽELĖ, vadovas – Ramūnas VALIOKAS. Pradžia 2011.01.01, pabaiga 2011.04.01.
 • Spectroscopy and single-molecule microscopy of biomolecules:
  stažuotojas – Danielis RUTKAUSKAS, vadovas – Leonas VALKŪNAS. Pradžia 2009.10.01, pabaiga 2011.09.30.
 • Ultrasparti eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose fotopuslaidininkiuose:
  stažuotojas – Gytis SLIAUŽYS, vadovas – Vidmantas GULBINAS. Pradžia 2009.10.01, pabaiga 2011.09.30.
 • Bombezino peptido ir jo darinių adsorbcijos ant metalinių eletrodų tyrimas paviršiaus sustiprintos Ramano spektrometrijos metodu:
  stažuotojas – Ilja IGNATJEV, vadovas – Gediminas NIAURA. Pradžia 2009.10.01, pabaiga 2011.09.30.
 • Feroelektrinių relaksorių dinamikos modeliavimas bei tyrimai: nuo eksperimento prie teorijos:
  stažuotojas – Robertas GRIGALAITIS, vadovas – Evaldas TORNAU. Pradžia 2009.10.01, pabaiga 2011.09.30.