Mokslas

Atgal

Modernios medžiagos ir technologijos

MODERNIOS TEKSTILĖS MEDŽIAGOS                     

Tarpdisciplininių tyrimų taikymas atveria naujas galimybes vystyti naujas tekstilės technologijas, kurti aukštos pridėtinės vertės individualaus poreikio gaminius. Tokių tyrimų rezultatai leidžia išplėsti tekstilės gaminių panaudojimą žmogaus sveikatinimui, aktyviai gyvensenai, asmens saugos priemonėms, ir derinti jų gamybos technologijas su gamtosauginiais reikalavimais. Tam tikslui apjungiami naujausi informacinių technologijų, mechatronikos, pažangių medžiagų kūrimo, bio - ir nano - technologijų pasiekimai. Tekstilės moksliniai tyrimai nukreipti tekstilės medžiagų (daugia)funkcinių savybių suteikimui, taikant paviršiaus apdorojimą žemo slėgio dujų plazma, mikro - ir nano – struktūros daleles, organinius laidininkus, mikroporingas polimerines dangas ir plėveles. Vystoma išmanioji tekstilė su aktyvaus veikimo termoreguliacinėmis savybėmis, kurios suteikiamos naudojant bio-keraminius priedus ir fazę keičiančių medžiagų mikrokapsules.  Atliekami aprangos su dėvima elektronika kūrimo darbai, sukurtas išmaniųjų šildančių marškinėlių maketas. Taip pat atliekami apsauginių drabužių tyrimai, taikant balistinio poveikio ir šilumos mainų skaitinį modeliavimą.
 
Šių metodų kompetencija yra sukaupta
Tekstilės technologijų skyriuje (vadovė dr. Aušra Abraitienė );
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros skyriuje (vadovė dr. Laimutė Stygienė);
Fizikinių technologijų skyriuje (vadovas dr. A. Šetkus)

Galerija