Doktorantūra

Atgal

Dviejų bangos ilgių dvigubo impulso lazerinės spinduliuotės sąveika su medžiaga

Aktualumas:
Lazerinis medžiagų apdirbimas yra plačiai tyrinėjamas moksle ir šie tyrimai yra labai aktualūs ieškant efektyvaus lazerių panaudojimo pramoniniams technologiniams taikymams. Dviejų bangos ilgių panaudojimas vieno lazerinio apdirbimo proceso metu įgalina viso proceso efektyvumo pagerinimą. Tai pasiekiama pradžioje bandinį paveikiant gerai sugeriama ultra-violetinė spinduliuote. Po to nedidelį laiko tarpą atsiranda bandinio absorbcijos pagerėjimas ir taip įgalinama didesnė vėliau bandinį pasiekusios infraraudonosios spinduliuotės sugertis. Tai leidžia efektyviai sugerti visą lazerio spinduliuotės energiją, kas aktualu optimizuojant lazerinį apdirbimo procesą ir tokiu būdu mokslui prisidėti prie svarbių technologinių taikymų.

Mokslinis naujumas:
Pastaruoju metu mokslinėje literatūroje atsiranda darbų kuriuose atliekami bandymai naudojant dvigubą ar net trigubą lazerio impulsų seką lazeriniam medžiagų apdirbimui. Atliekant tokius bandymus, dažniausiai naudojami vienodi bangos ilgiai. Tai visiškai nauja ir labai mažai išnagrinėta mokslo ir technologijų sritis kurioje dar yra labai daug nežinomųjų.

Perspektyvumas:
Siūlomo disertacinio darbo tikslas ištirti įvairių medžiagų (metalų, puslaidininkių, dielektrikų ir keramikų) apdirbimą (abliaciją, pjovimą, paviršinį bei tūrinį raibulių formavimąsi) panaudojant dvispalvę dvigubo impulso lazerinę spinduliuotę. Tai labai perspektyvi mokslo ir technologijų sritis, kadangi supratus pagrindinius mechanizmus dviejų bangos ilgių dvigubo impulso lazeriniame apdirbime bus galima optimizuoti procesą ir maksimaliai išnaudoti lazerio energiją. To išeigoje bus kelis kartu paspartintas lazerinio apdirbimo procesas bei pagerinta kokybė, kas atpigins lazerinę technologiją.
 
FTMC Lazerinių technologijų skyriuje (LTS) yra unikali lazerinė apdirbimo sistema su kuria galima apdirbti medžiagas apšvitinant kombinuota spinduliuote: dviejų bangos ilgių (1064 nm ir 355 nm) dvigubų impulsų sekos su kontroliuojamu laikiniu užlaikymu tarp impulsų. FTMC LTS taip pat turi įvairią analitinę įrangą skirtą bandinių ir struktūrų charakterizavimui: du optiniai mikroskopai; skenuojantis elektroninis mikroskopas su EDS/WDS priedais cheminei analizei; adatinis profilometras; atominių jėgų mikroskopas; spektrofotometrai. FTMC LTS turi COMSOL Multiphysics programinį paketą skirtą skaitmeniniam fizikinių procesų modeliavimui.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu M. Gedvilu.