Doktorantūra

Atgal

Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas atmosferos ir patalpų oro dalelių tyrimams

Disertacijos darbo metu bus gilinamasi į aerozolio dalelių organinių junginių kilmės nustatymą ir jų kiekybinę išraišką, įvertinant įvairių antropogeninių ir biogeninių šaltinių tipų (pirminių ir antrinių) poveikį organinių junginių turinčių aerozolio dalelių formavimuisi. Ši analizė remsis tokiais matavimais kaip aerozolio dalelių dydžio pasiskirstymo, cheminės sudėties, įskaitant masių spektrus, ir žinomų junginių molekulinius žymenis. Keletas statistinių metodų bus panaudoti pagrindžiant aerozolio dalelių šaltinių kilmės nustatymą. Šiame darbe bus naudojamas teigiamos matricos faktorizacijos (PMF) duomenų analizės metodas. Šio metodo esmė yra masių spektro elementų laikinės koncentracijos sekos matricos išskaidymas į du daugiklius: šaltinių cheminės sudėties matricą ir šaltinių koncentracijos laikinės sekos matricą. Pagrindinis šio metodo privalumas – galimybė gauti informaciją apie atmosferos ir/arba patalpų oro aerozolio šaltinių cheminę sudėtį neturint jokios a priori informacijos. Atliekant palyginamuosius tyrimus bus įvertintas atmosferos oro taršos poveikis patalpų oro kokybei.
Pastaraisiais metais Aplinkotyros skyriaus Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijoje atnaujinus aparatūrinę įrangą (ACSM, SMPS TSI3936, CPC TSI3068, Aethalometras ir pan.) ir įvaldžius naujas duomenų analizės bei interpretavimo metodikas (PMF) atsirado galimybė nustatyti galimus oro taršos šaltinius ir įvertinti atmosferos ir/arba patalpų oro kokybę. Visa tai užtikrina, kad būsimam doktorantui bus sudarytos visos sąlygos atlikti reikiamus eksperimentinius tyrimus, tinkamai išanalizuoti ir interpretuoti gautus duomenis, įgyvendinti iškeltus tikslus bei uždavinius ir sėkmingai apginti disertacinį darbą. Numatomo kandidato nėra.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadove K. Plauškaite-Šukiene.