Doktorantūra

Atgal

Receptoriaus ir jo ligando sąveikos ant ląstelių paviršiaus tyrimas

Viena iš svarbiausių sričių medicinoje, farmacijoje ir biotechnologijoje yra sąveikaujančių molekulių tyrimai, kurie leidžia gautas žinias panaudoti kuriant efektyvesnius vaistus ligų gydymui. Kuriant preparatus ligų gydymui yra svarbu išsiaiškinti molekulių sąveikos ypatumus, kiek paviršiaus receptorių turi būti aktyvinta signalo perdavimui ląstelėse, koks turi būti sąveikos stiprumas ar trukmė ir t.t. Dažiausiai baltymo ir jo ligando sąveikai tirti naudojami dirbtiniai membranos analogai ar kiti membranos paviršių imituojantys dariniai (Sezgin and Schwille, 2012). Tačiau didelę įtaką biomolekulių sąveikai turi fiziologinė aplinka ir receptoriaus mobilumas membranoje. Yra didžiulis poreikis modelių, kurie leistų tirti biomolekulių sąveiką ant ląstelės paviršiaus esant kiek įmanoma realiomis sąlygomis.

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu A. Stirke.