Doktorantūra

Atgal

Dinaminės netvarkos poveikis fotosistemų kvantiniam našumui

Pirmoji žaliųjų augalų ir dumblių fotosistema pasižymi aukščiausiu kvantiniu šviesos konvertavimo našumu gamtoje. Kontroversiška, kad vidutinė jos spektriškai nevienalytės antenos šviesos surinkimo trukmė yra keliais kartais trumpesnė, nei antrosios fotosistemos, kuri yra palyginamo dydžio ir yra spektriškai vienalytė. Neseniai nustatyta, kad fotosintetinančių bakterijų fotosistemų reakcinių centrų apsuptų žiediniais anteniniais agregatais (LH1-RC) klasterizacija taip pat spartina šviesos energijos konversiją. Darbo tikslas – atskleisti, kurie šviesą surenkančių anteninių struktūrų pokyčiai sąlygoja aukštesnį šviesos konversijos kvantinį našumą. Temos aktualumą, naujumą ir perspektyvumą sąlygoja: 1) literatūroje sukaupta daug kinetinės spektroskopijos duomenų apie augalų, bakterijų ir dumblių pirmąsias fotosistemas, tačiau nėra sukurto vieningo visų šių sistemų veikimo modelio; 2) 2015 metais 0.2 nm tikslumu nustatyta augalų pirmosios fotosistemos su visais anteniniais kompleksais struktūra, įgalinanti atlikti išsamius atviros kvantinės sistemos būsenų skaičiavimus, 3) Nors pirmi LH1-RC kompleksų klasterių kinetinės spektroskopijos duomenys buvo publikuoti 2016 metais, iki šiol LH1-RC klasterizacijos teigiamas poveikis našumui nėra paaiškintas.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu G. Trinkūnu.