Doktorantūra

Atgal

Dvimatė koherentinė molekulinių darinių elektroninė spektroskopija

Šviesos poveikio metu organinėse medžiagose ir molekulinėse struktūrose yra generuojami eksitonai, kurie, esant tinkamoms sąlygoms, gali skilti į krūvininkų poras. Sąlygų tinkamumą nusako šiuos darinius supanti aplinka. Vykdant šią temą bus siekiama nustatyti optimalių energijos pernašos spartų ar krūvininkų generacijos efektyvumą įvairiose aplinkose. Tam tikslui bus naudojama nauja eksperimentinė metodika, o būtent bus atliekami dvimatės koherentinės spektroskopijos eksperimentai, o gautų eksperimentinių duomenų analizei bus taikomi įvairūs modeliavimo metodai, kaip antai, kinetinių lygčių, euristinis bei pusiauempirinis vyksmų modeliavimas. Pagrindiniai tyrimo objektai – tai biologinės kilmės nanodariniai, kurių aplinka yra baltyminė terpė, bei dirbtiniai agregatai. Kartu bus nagrinėjamos ir atskiros specifinės sudėtingos molekulės įvairiuose tirpaluose. Tikimasi, jog gauti rezultatai leis nustatyti aplinkos poveikio grįžtamojo ryšio principus bei mechanizmus.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu L. Valkūnu.