Doktorantūra

Atgal

Lanksčių lantano perovskitų struktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Nanostruktūrizuoti lantano perovskitų, tokių kaip manganitai ar kobaltitai, sluoksniai pasižymi didele elektrinių bei magnetinių savybių įvairove – keičiant cheminę sudėtį ir auginimo sąlygas (padėklo temperatūrą, auginimo greitį ir kt.) galima žymiai pakeisti jų fizikines savybes, tokias kaip savitąją varžą ir magnetovaržą. Pastaruoju metu ypač intensyviai tiriami nanostruktūrizuoti manganitų-kobaltitų sluoksniai, siekiant pritaikyti juos magnetinio lauko jutiklių kūrimui. Buvo nustatyta, kad nanostruktūrizuoti manganitų sluoksniai, pasižymintys milžiniška neigiama magnetovarža (CMR), gali būti panaudoti stiprių ir net megagausinių magnetinių laukų B-skaliarinių jutiklių, matuojančių magnetinį lauką nepriklausomai nuo jo krypties, kūrimui. Tačiau daugelyje taikymų reikia matuoti silpnus (<0.5 T) ir vidutinius (<20 T) magnetinius laukus. Tokiu atveju magnetovaržos (MR) dydis ir jos anizotropija (MRA) vaidina didelę reikšmę. Todėl ieškoma būdų, kaip padidinti tokių sluoksnių jautrį magnetiniam laukui. Tuo tarpu gigantine (GMR), anizotropine (AMR) ar tuneline (TMR) magnetovarža pasižyminčios struktūros gali matuoti tik silpnus (iki 1 T ar mažiau)  magnetinius laukus. Šiuolaikinėje pramonėje tampa vis svarbesnis vidutinių magnetinių laukų ruožas. Be to, labai svarbūs magnetinio lauko jutikliai, suformuoti ant lanksčių padėklų. Nanostruktūrizuotų manganitų-kobaltitų sluoksnių, suformuotų ant lanksčių padėklų, magnetovaržinės savybės iki šiol nebuvo tirtos. Todėl šiuo darbu bus siekiama ištirti manganitų-kobaltitų struktūrų, suformuotų ant lanksčių padėklų, magnetovaržos ypatumus silpnų (<0,5 T) ir vidutinių (0,5-10 T) magnetinių laukų ruožuose, nustatyti vyraujančius krūvio pernašos mechanizmus bei pasiūlyti naujus magnetinio lauko jutiklius iš šių struktūrų, pasižyminčius dideliu jautriu plačiame magnetinių laukų ruože.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadove N. Žurauskiene.