Doktorantūra

Atgal

Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas

Dauguma atliktų eksperimentinių tyrimų Lietuvoje ir užsienyje atskleidė, kad vyksmų lemiančių klimato kaitą bei oro kokybę, supratimas priklauso nuo naujų matavimų galimybių ir taikomų metodų sinergijos. Plėtojant šiuolaikinius taršos šaltinių atpažinimo būdus bus pradėtas vystyti teigiamos matricos faktorizacijos (PMF, angl. Positive Matrix Factorization) metodo ir cheminių junginių masės balanso modelio (CMB) taikymas aerozolio dalelių sudėties identifikavimui pasitelkiant protonų indukuotą Rentgeno spindulių emisinę (PIXE) analizę. Įvairaus dydžio frakcijos aerozolio dalelių sudėtyje esančių metalų kiekybiniai santykiai bei masės balansas pateiks jungiamąją grandį tarp aerozolio dalelių masės spektrų, molekulinių žymenų ir optinių savybių, nustatant šaltinių klasę (gamtinė, antropogeninė) bei susidarymo mechanizmus (pirminis ir antrinis) atsižvelgiant į šaltinių geografiją. Vertinant potencialaus šaltinio indėlio funkciją (PSCF) gauti sudėties duomenys, susieti su meteorologijos veiksniais ir oro masių pernašos duomenimis, leis sukurti tikimybinį šaltinių žemėlapį.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadove S. Byčenkiene.