Doktorantūra

Atgal

Optinių ir masių spektrometrinių izotopinės analizės metodų plėtra aplinkos tyrimuose

Intensyvi pramonės, žemės ūkio, transporto ir kitų gamybos sričių plėtra kuria problemas, susijusias su poveikio aplinkai ir žmogui nepageidautinais veiksniais. Atmosferoje ir kituose aplinkos sanduose kaupiasi žalingi aplinkai technogeninės veiklos produktai. Dėl besikaupiančių šiltnaminių dujų (CO2, CH4 ir t.t.) jau dabar stebimi klimato atšilimo žalingi padariniai. Ypač aktualiais ir perspektyviais tampa moksliniai tyrimai, sprendžiantys klimato kaitos švelninimo uždavinius, kuriantys mokslu grįstas prielaidas naujoms aplinkos pokyčių stebėsenos sistemoms ir technologijoms.
Anglis yra labai svarbus gamtinio ciklo elementas, kurio izotopų santykiai gerai atspindi ir antropogeninės veiklos įtaką aplinkoje vykstantiems procesams. Izotopiniai santykiai yra naudojami kaip žymuo vertinant aplinkos taršos pobūdį, atskiriant iškastinio kuro ir biomasės deginimo indėlį į bendrą šiltnaminių dujų balansą aplinkoje. Studijų metu bus tiriami šiltnaminių dujų sukeliami reiškiniai aplinkoje, bus sukurtas būdas ir tyrimų metodika anglies izotopiniams santykiams ir mikropriemaišų koncentracijai atmosferoje tirti.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu Ž. Ežerinskiu.