Doktorantūra

Atgal

Sieros junginių dinamika ir balansas aplinkos sanduose

Stabiliųjų izotopų santykio masių spektrometrija naudojama aplinkos tyrimuose. Aerozolio dalelių kilmės tyrimai yra aktualūs klimato kaitos ir poveikio žmonių sveikatai kontekste. Stabiliųjų izotopų santykio masių spektrometrija teikia informaciją apie aerozolio dalelių kilmę ir vyksmus atmosferoje. Anglies ir azoto izotopų santykio tyrimus papildžius sieros izotopų santykio kaitos tyrimais bus gauti kokybiškai ir kiekybiškai nauji rezultatai, ypatingai susiję su jūrinės kilmės aerozolio dalelių indėlį bendrame aerozolio dalelių balanse. Doktorantūros tema perspektyvi tuo, jog sieros izotopų santykio masių spektrometrija leis giliau suprasti natūralių ir antropogeninių šaltinių įtaką Žemės šiluminiam balansui.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu A. Garbaru.