Doktorantūra

Atgal

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Disertaciniame darbe bus siekiama sukurti naujas efektyvias medžiagas “metalo-oro“ baterijoms, nusodinant mangano oksido ir kitų metalų oksidus ant 3D erdvinę struktūrą ir didelį santykinį paviršiaus plotą turinčių nešėjų, bei grafeno miltelių, naudojant cheminius, elektrocheminius ir mikrobangų sintezės metodus. Numatoma tirti elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių metalo-oro baterijose, kinetikos ypatumus, naudojant elektrocheminius ir fiziko-cheminius metodus. Suformuotų medžiagų paviršiaus morfologija, struktūra bei sudėtis bus detaliai tiriama, naudojant skenuojančią elektroninę mikroskopiją (SEM), Rentgeno spindulių difrakciją (XRD), Rentgeno spindulių fotoelektroninę spektroskopiją (XPS), peršviečiamąją elektroninę mikroskopiją (TEM), indukuotos plazmos optinės emisijos spektroskopiją (ICP-OES).
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu L. Tamašauskaite Tamašiūnaite