Doktorantūra

Atgal

Anodo/katodo medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Moksliniai tyrimai, susiję su alternatyvių elektros energijos šaltinių paieška ir jų efektyvumo nustatymu pastaruoju metu yra intensyviai vykdomi visame pasaulyje. Tokie tyrimai yra svarbūs tiek fundamentiniu požiūriu, siekiant suprasti vykstančių elektrokatalizinių reakcijų mechanizmą, tiek praktiniu. Naujos efektyvios medžiagos leistų padidinti kuro elementų praktinį panaudojimą. Šio darbo tikslas - efektyvių anodo/katodo katalizatorių formavimas, apibūdinimas bei taikymas kuro elementuose. Darbo metu bus siekiama sukurti daugiafunkcinius katalizatorius, panaudojant netauriųjų metalų (pvz., Ni, Cu, Fe) erdvinės struktūros kietąsias putas (angl. foam) su itin dideliais santykinio paviršiaus plotais. Gautų medžiagų morfologija, struktūra ir sudėtis bus detaliai tiriama, taikant lauko emisijos skenuojančią elektroninę mikroskopiją (FESEM), Rentgeno spindulių energijos dispersinę analizę (EDS), Rentgeno spindulių fotoelektroninę spektroskopiją (XPS), Rentgeno spindulių difrakciją (XRD) bei indukuotos plazmos optinės emisijos spektroskopiją (ICP-OES). Gautų anodo katalizatorių elektrokatalizinis aktyvumas bus įvertinamas natrio borhidrido ir/ar, hidrazino, gliukozės ir kt. oksidacijos reakcijoms, o katodo - deguonies redukcijos reakcijai, taikant ciklinės voltamperometrijos (CV), chronoamperometrijos (CA) ir chronopotenciometrijos (CP), sukamojo disko elektrodo (RDE) metodus.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadove A. Balčiūnaite