Doktorantūra

Atgal

Naujų, efektyvių katalizatorių sintezė ir taikymas alkoholių oksidacijos reakcijai

Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas kuro elementuose naudojamų medžiagų tobulinimui bei efektyvumui bei ekologiškumui didinti, siekiant gamtinių išteklių naudojimo ir aplinkos taršos mažinimo. Didelė katalizatorių, naudojamų anodinėms ir katodinėms degalų reakcijoms kuro elemente kaina, blogas jų efektyvumas ir stabilumas yra didžiausios kuro elementų komercializavimo kliūtys. Taigi naujų medžiagų bei technologiniū sprendimų paieška būtina, norint kurti kokybiškas ir elektrokatalitiškai efektyvias medžiagas, norint suskurti ne tik perpektyvius, puikiai veikiančius, bet ir ekologišlkus kuro elementus.
 
Nanostruktūrizuotos medžiagos vienos iš labiausiai tirtinų medžiagų, lemiančių puikų kuro elementų veikimą, todėl svarbu sukurti selektyvias arba uni versalias medžiagas, kurios būtų aktyvios elektrocheminėms reakcijoms, tokioms kaip alkoholių oksidacijos.
 
Doktorantūros studijų tikslas – naujų nanostruktūrizuotų medžiagų formavimas, jų apibūdinimas bei elektrokatalizinių savybių tyrimai alkoholių oksidacijos reakcijai.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadove V. Kepeniene