Doktorantūra

Atgal

Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio ir dažninių šukų šviesos šaltiniai

Nuolat didėjant bevielių duomenų srautui, diegiant 5G tinklus, didėja fotonikos ryšių sistemų, kurių duomenų perdavimo sparta siekia šimtus Gbps, poreikis. Optinėje ir terahercinėje (THz) mikrobangų atmosferos pralaidumo langų (300–900 GHz) dažnių juostoje galima perduoti žymiai daugiau duomenų nei milimetriniame diapazone. Koherentinių Optinių Dažninių Šukų (ODŠ) panaudojimas iš esmės pagerina fazinį triukšmą ir leidžia pasiekti duomenų perdavimo greitį, viršijantį 100 Gbps. Stabilūs aukšto pasikartojimo dešimčių ir šimtų GHz dažnio impulsai bus formuojami skaidulose netiesinių optinių efektų, elektro-optinių moduliatorių pagalba bei sinchroniškai sumuojant impulsų sekas rezonatoriuje. Stabilaus pasikartojimo dažnio impulsai ir dažninių šukų šviesos šaltiniai bus taikomi didelės duomenų spartos perdavimo, koherentinėse nuotolinio matavimo, mikrobangų fotonikos bei supintų fotonų kvantinio ryšio sistemose.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu K. Regelskiu