Kontaktai

Atgal

Administracija

  Direktorius Gintaras Valušis
tel. +370 5 264 9211
  Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
Vidmantas Remeikis
tel. +370 5 266 1640
  Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
Rimantas Ramanauskas
tel. +370 5 264 8844
 

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams
Nerija Žurauskienė
tel. +370 5 2619532

 

Direktoriaus pavaduotoja
Aušra Abraitienė
tel. +370 37 308666

  Direktoriaus pavaduotojas plėtrai
Arūnas Šetkus
tel. +370 5 2627934
  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams
Rimgaudas Žaliauskas
tel. +370 652 65533