Struktūra

Atgal

Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius

Skyriaus vadovė dr. Vitalija Rubežienė
dr. Vitalija Rubežienėtel. +370 37308661

Skyriuje atliekami tekstilės medžiagų fizikiniai ir cheminiai tyrimai, vystomi nauji tyrimų metodai skirti inovatyvių tekstilės medžiagų funkcinių savybių įvertinimui. Skyriaus mokslininkai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, skirtuose elektrai laidžių tekstilės medžiagų kūrimui, išmaniosios tekstilės vystymui, medžiagų termoreguliacinių savybių gerinimui.
Skyrius akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17025 atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimus. Aktuali lanksti akreditavimo sritis. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.048.
Skyrius taip pat veikia kaip Asmeninės apsaugos priemonių (AAP) – apsauginės aprangos -  atitikties įvertinimo įstaiga ir yra paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, kuriai suteiktas Europos Komisijos Įmonių generalinio direktorato identifikacinis numeris – 1401.

 
 

Paslaugos ūkio subjektams
 
Bendrieji kontaktai dėl paslaugų užsakymo: tel. +370 37 308661, texlab@ftmc.lt
įranga
 
Prietaisai, skirti elektrostatinių ir elektromagnetinių savybių nustatymui
 • Tekstilės medžiagų krūvio mažėjimo nustatymo prietaisas ICM-1 (STFI, Vokietija);
 • Paviršinės elektrinės varžos matavimo prietaisas – Tera-Ohm-meter 3206 (Eltex, Vokietija);
 • 3D elektrinio –magnetinio lauko matuoklis ESM-100 (Maschek Electronic, Vokietija).

Prietaisas tekstilės medžiagų šiluminiam atsparumui nustatyti M259 Sweating Guarded Hot Plate

Termoreguliacinių savybių tyrimai
 • Prietaisas tekstilės medžiagų šiluminiam atsparumui nustatyti M259 Sweating Guarded Hot Plate (SDL International Ltd., Didžioji Britanija);
 •  Vandens garų pralaidumo nustatymo prietaisas VPW –X11-2005 (Versaperm, Didžioji Britanija);
 • Termovizorius Therma CamTM (Flir Systems, Švedija).
 • Drėgmės transportavimo parametrų matuoklis M290 (SDL-ATLAS, JAV);
 • Laidumo orui matavimo prietaisas FAP-1034-LP (FRazier precision instrument CO.INC, JAV);
 • Atsparumo vandens prasiskverbimui nustatymas - hidrostatinio slėgio prietaisas Shirley M018 ( SDL International Ltd., Didžioji Britanija).

Hidrostatinio slėgio prietaisas Shirley M018

Fizikinių-mechaninių savybių tyrimai
 • Universali tempimo mašina Micro 350/10AX (SDL, Didžioji Britanija);
 • Atsparumo dilinimui ir pumpuravimuisi nustatymo prietaisai Nu-Martindale 404 ir Nu-Martindale 406 („James H. Heal & Co“ Ltd., Halifax, Anglija);
 • Atsparumo glamžymui-lankstymui nustatymo prietaisas M262 (SDL International Ltd., Didžioji Britanija);
 • Degumo nustatymo prietaisas Rhorburn 480/04/1090 („James H. Heal & Co” Ltd., Halifax, Didžioji Britanija);
 • Skalbimo mašina WASCATOR FOM71MP – Lab, tipas A1 (“Electrolux”, Švedija).

Universali tempimo mašina Micro 350/10AX

Mikroskopinė ir spektrinė analizė
 • Optinis mikroskopas OLYMPUS CH 30 su skaitmenine fotokamera CAMEDIA C-2000 ZOOM (Olympus Optical Co. Ltd, Japonija);
 • UV spektrofotometras Cecil 9020 (Cecil instruments Ltd., Anglija).

Atsparumo dilinimui ir pumpuravimuisi nustatymo prietaisai Nu-Martindale  406

Paviršiaus spalvos matavimas
 • Regimosios srities spektrofotometras Spectraflash SF450 (Datacolor International, Šveicarija);
 • IR spektrofotometras Microflash MF45 (Datacolor International, Šveicarija)-LP (Frazier precision instrument CO.INC, JAV).

Spektrofotometras Spectraflash SF450

Terminė analizė
 •  Diferencinis skenuojantis kalorimetras Q10 (JAV).
 
Nudažymo atsparumų nustatymo prietaisai
 • Dirbtinės šviesos poveikio tyrimui - Ksenono lankinės lempos prietaisas Megasol V2.01 („James H. Heal & Co” Ltd., Halifax, Didžioji Britanija);
 • Atsparumas skalbimui, sausam valymui - Scourotester  FE-09/A (Komputekst, Vengrija);
 • Perspiromerai   (SDL-Atlas Ltd., JAV).

Nudažymo atsparumo trinčiai nustatymo prietaisas

Degumo savybių nustatymas
 • Degumo savybių nustatymo prietaisas Rhorburn  („James H. Heal & Co” Ltd., Halifax, Didžioji Britanija).
 
svarbiausios publikacijos
 1. Varnaitė-Žuravliova, S., Sankauskaitė, A., Stygienė, L., Krauledas, S., Bekampienė, P., & Milčienė, I. (2016). The investigation of barrier and comfort properties of multifunctional coated conductive knitted fabrics. Journal of Industrial Textiles, 45(4), 585-610.
 2. Vitalija Rubežienė, Aušra Abraitienė, Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė, Sandra Varnaitė-Žuravliova, Audronė Sankauskaitė, Žilvinas Andrius Kancleris, Paulius Ragulis, Gediminas Šlekas. The influence of distribution and deposit of conductive coating on shielding effectiveness of textiles. Journal of the Textile institute. ISSN 0040-5000. 2018, vol. 109, iss. 3, p. 358-367.
Vykdomi Projektai
 • Technical guidelines for EU textile laboratories. Sutartis Nr. 6000 – S500, 2018 – 2019 m.
  Vadovė Vitalija Rubežienė