Doktorantūra

Atgal

Analizės efektyvumo gerinimo galimybių tyrimai, modifikuojant dujų chromatografijos sistemas

Dujų chromatografija vienas iš labiausiai paplitusių organinių junginių analizės metodų. Dėl pastoviai atsirandančių naujų iššūkių - sudėtingų naujų analičių, jų mišinių bei įvairių sąveikų su matrica - atsiranda poreikis efektyviam chromatografiniam atskyrimui ir jautriam jų detektavimui.
 
Šios problemos sprendžiamos įvairiais būdais, tačiau pagrindinis šio tiriamojo darbo naujumas - pasiūlyti skirtingi teoriniai nustatymo jautrio problemos sprendimo keliai bei sukurti veikiantys prototipai, kurie leistų bet kurią komercinę chromatografinę sistemą lengvai modifikuoti, siekiant efektyvesnės analizės.
 
Šiuo metu laboratorijoje jau atliekami tyrimai panaudojant naują "šaltojo taško" technologiją, kuri suteikia plačių galimybių, tačiau nėra pakankamai ištirta. Optimizavus ir ištobulinus tiriamą sistemą tikėtinai būtų pasiektas iki 10-15 kartų geresnis analičių kiekybinio nustatymo jautris, panaudojant analičių smailių krio-fokusavimą ir "on-line" sukoncentravimą kolonėlėje.
 
Tema aktuali, ne tik teoriniu, bet ir taikomuoju aspektais, nes sukurti prototipai, galėtų būti naudojami su bet kokio tipo dujų chromatografinėmis sistemomis ir taikomi daugeliui naudojamų tyrimo metodų, kuriuose kyla problemų su aptikimo/ nustatymo ribomis.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu E. Naujaliu.