Struktūra

Atgal

Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Vidmantas Ulevičius
tel. +370 5 2661644
 
Misija: pagrindinis dėmesys skiriamas procesų, nulemiančių aerozolio dalelių susidarymą bei pernešimą, chemines transformacijas atmosferoje ir poveikį klimato kaitai, nagrinėjimui, įvairių teršalų poveikio žmogaus sveikatai ir ekosistemoms įvertinimui bei priemonių, skirtų atmosferos taršos mažinimui, kūrimui.
Tikslai: ugdyti mokslinę kompetenciją aplinkos užterštumo bei klimato kaitos tyrimų srityse, taikyti ją kuriant ir plėtojant pažangias aplinkotyrines ir aplinkosaugines technologijas.
Uždaviniai:
  • Vykdyti eksperimentinių indikacijų, skirtų klimato kaitos priežastingumo ir pasekmių dėsningumų aiškinimui, paiešką taikant eksperimentinius spektrometrijos (optinė ir skaitinė dalelių dydžio) metodus ir kuriant teorinius modelius.
  • Tirti aerozolio formavimosi, augimo, transformacijos charakteringose aerozolio susidarymo zonose ir pernešimo dinamikos mechanizmus, vykdyti oro taršos monitoringą.
  • Kurti ir vystyti naujas kuro gamybos technologijas (emulsijos ir aerozolio purkštuvai) ir bepilotes oro taršos jutiklių sistemas, siekiant mažinti biomasės ir atliekų energetikos oro taršą ir didinti jų efektyvumą.
  • Vykdyti EC direktyvas NEC ir COP21, taip pat vertinti kritinių aplinkos apkrovų (S, N) priklausomybę nuo energetikos sektoriaus emisijų, metano ir PM2.5/PM10 emisijų įvertinimą. 
Dalis laboratorijoje atliekamų tyrimų yra vykdomi Preilos Aplinkos užterštumo tyrimų stotyje.