Inovacijos

Atvira prieiga

Fizinių ir technologijos mokslų centras sudaro sąlygas naudotis turimais atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės infrastruktūros ištekliais ir paslaugomis. Atviroji prieiga užtikrinama:

  • teikiant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugas;

  • įgyvendinant bendrus verslo ir mokslo projektus;

  • naudojant įrangą aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimui;

  • suteikiant galimybę vartotojams, turintiems atitinkamą kvalifikaciją ir techninį pasirengimą, patiems atlikti reikiamus mokslinius tyrimus ir/ar eksperimentus laboratorijose.

Fizinių ir technologijos mokslų centro atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės infrastruktūros ištekliai (atviros prieigos centrai):

  • Apdirbimo technologijų atviros prieigos centras "BATFAB"
  • Elektroninės mikroskopijos, rentgeno spindulių difraktometrijos ir spektrometrijos atviros prieigos centras
  • Konversinių ir cheminių dangų atviros prieigos centras
  • Prototipų formavimo ir integravimo atviros prieigos centras "PFI APC"