Inovacijos

Atgal

Atviros prieigos centrai ir paslaugos

TECHNOLOGIJŲ AKCENTAI MODERNIAI GAMYBAI
FTMC Atviros prieigos centrų tyrimai ir paslaugos, sprendimai mokslui ir verslui

Plonų sluoksnių ir prietaisų formavimas
Ploni sluoksniai:

 • metalai ir metalų oksidai (PVD)
 • dvimatės medžiagos (CVD, PECVD)
 • terminis kontroliuojamas oksidinimas
 • galio arseno bismidų sluoksniai (MBE)
 • atominio storio sluoksniai (ALD)
 • cheminis formavimas; fotolitografija ir lazerinė litografija 

 Prietaisų technologijos:

 • detektoriai ir lazeriai galio arseno bismidų pagrindu (MBE)
 • teraherciniai emiteriai ir detektoriai
 • ultraplonųjų ir dvimačių plėvelių detektoriai dujoms ir IR-vis spinduliuotei
 • integruotos detekcijos sistemos
 • fotovoltiniai šaltiniai integruotoms sistemoms
Paslaugos teikėjas - Prototipų formavimo ir integravimo APC  

 

Lazerinis apdirbimas ir biomedžiagų formavimas
Lazerinis apdirbimas: 

 • lazerinė abliacija                       
 • lazerinis tūrinis markiravimas foto
 • lazerinis rašymas
 • specialioji lazerinė litografija  

Biomedžiagos ir pritaikymai: 

 • biomolekulinių darinių charakterizavimas
 • nanolitografija
 • molekulinių darinių formavimas
 • biocheminiai ir elektrocheminiai sensoriai 

Paslaugos teikėjas - Apdirbimo technologijų ir nekonvencinės litografijos
APC BALTFAB 

 

Matavimų ir medžiagų charakterizavimo sprendimai
Medžiagų charakterizavimas: 

 • cheminės sudėties analizė
 • kristalinės struktūros ir fazinės sudėties nustatymas
 • prašviečiantis ir skenuojantis elektroninis medžiagos vaizdinimas 

Paslaugos teikėjas - Elektroninės mikroskopijos, rentgeno spindulių difraktometrijos ir spektrometrijos APC

 

Dangos metalų ir plastikų paviršiams
Dangos:

 • apsauginis ir pasyvuojantis anodavimas
 • dekoratyvinių dangų formavimas
 • elektrocheminės dangos
 • korozinių dangų tyrimai 

Paslaugos teikėjas - Konversinių ir cheminių dangų APC