Inovacijos ir paslaugos

Atgal

Atviros prieigos centrai ir paslaugos

Technologijų akcentai moderniai gamybai

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) yra didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio- ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir kuriamos verslui ir visuomenei naudingos moderniosios technologijos. FTMC Atviros prieigos centrų tyrimai ir paslaugos, sprendimai mokslui ir verslui:
 
Plonų sluoksnių ir prietaisų formavimas
 
Vilniuje, Saulėtekio al. 3 įsikūrusiose moderniose laboratorijose ir švarios zonos patalpose galima atlikti prototipinių prietaisų formavimą nuo sluoksnio auginimo iki veikiančio elemento charakterizavimo.
 
Ploni sluoksniai:
 • metalai ir metalų oksidai (PVD)
 • dvimatės medžiagos (CVD, PECVD)
 • terminis kontroliuojamas oksidinimas
 • galio arseno bismidų sluoksniai (MBE)
 • atominio storio sluoksniai (ALD)
 • cheminis formavimas; fotolitografija ir lazerinė litografija

Prietaisų technologijos:

 • detektoriai ir lazeriai galio arseno bismidų pagrindu (MBE)
 • teraherciniai emiteriai ir detektoriai
 • ultraplonųjų ir dvimačių plėvelių detektoriai dujoms ir IR-vis spinduliuotei
 • integruotos detekcijos sistemos
 • fotovoltiniai šaltiniai integruotoms sistemoms

PLAČIAU

 

 

 

 
 
Lazerinis apdirbimas ir biomedžiagų formavimas

Siūlomos nekonvencinės litografijos paslaugos naudojant lazerinį pjaustymą, abliavimą ir markiravimą kartu su cheminiu-kontaktiniu antspaudavimu bei rašymu, naudojant atominės jėgos mikroskopus. Yra visas lazerių spektras nuo industrinių nanosekundinių iki šviesolaidinių femtosekundinių sistemų. Kuriami, konstruojami bei išbandomi tiek patys lazeriai, tiek ir lazerinio apdirbimo technologijos. Minkštosios litografijos būdai leidžia pernešti įprastas chemines medžiagas bei paviršius, kurie tinkami gyvoms ląstelėms tyrinėti. Tokie paviršiai perkeliami ant medicininių implantų, kad pagerintų jų prigijimą. Taip pat kuriami ir tobulinami molekulių paviršiuose detekcijos įrankiai, kurie naudojami pagreitinti vaistų bei ląstelių tyrimus.


Lazerinis apdirbimas: 

 • lazerinė abliacija
 • lazerinis tūrinis markiravimas (foto)
 • lazerinis rašymas
 • specialioji lazerinė litografija  

Biomedžiagos ir pritaikymai: 

 • biomolekulinių darinių charakterizavimas
 • nanolitografija
 • molekulinių darinių formavimas
 • biocheminiai ir elektrocheminiai sensoriai

PLAČIAU


 

 

Matavimų ir medžiagų charakterizavimo sprendimai

Medžiagų charakterizavimas:

 • cheminės sudėties analizė
 • kristalinės struktūros ir fazinės sudėties nustatymas
 • prašviečiantis ir skenuojantis elektroninis medžiagos vaizdinimas

PLAČIAU

 

Dangos metalų ir plastikų paviršiams

 • apsauginis ir pasyvuojantis anodavimas
 • dekoratyvinių dangų formavimas
 • elektrocheminės dangos
 • korozinių dangų tyrimai

Paslaugą teikia:
Konversinių ir cheminių dangų APC
Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius
Tel. +370 5 2729388
el. paštas: sigitas.jankauskas@ftmc.lt

 

Inovatyvios chemijos centras

 • kietų medžiagų ir tirpalų cheminės ir fazinės sudėties analizė
 • dangų nusodinimas ir charakterizavimas
 • ekspertinis korozijos pažeidimų vertinimas
 • pavojingų atliekų nukenksminimo ir vertingų komponentų regeneravimo paslaugos

PLAČIAU