Doktorantūra

Atgal

Biomolekulių struktūros ir sąveikos elektrocheminėje fazių riboje tyrimas paviršiaus sustiprintos infraraudonosios spektroskopijos metodu

Fazių riboje vyksta svarbūs biomolekuliniai procesai susiję su adsorbcija, atpažinimu, savitvarka ir asociacija. Šie reiškiniai lemia biomolekulių funkcionalumą ir gyvybiškai svarbias biochemines reakcijas, bet taip pat jie gali būti susiję su patologiniais procesais. Ypatingai svarbi, tačiau sunkiai tiriama yra elektrinio lauko įtaka adsorbuotų biomolekulių struktūrai ir sąveikai. Siekiant valdyti fazių riboje vykstančius biomolekulinius reiškinius būtina juos suprasti molekuliniame lygmenyje. Problema tame, kad dauguma tyrimo metodų nėra pakankamai jautrūs molekulinei struktūrai fazių riboje arba negali būti taikomi in-situ vandeninėje terpėje. Šio darbo tikslas yra taikant paviršiaus sustiprintos infraraudonosios sugerties spektroskopijos metodą (angl. Surface enhanced infrared absorption spectroscopy, SEIRAS) nustatyti biomolekulių adsorbcijos ir sąveikos dėsningumus elektrocheminėje fazių riboje in-situ esant kontroliuojamam elektrodo potencialui.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu G. Niaura.