Doktorantūra

Atgal

Studentų praktika 2020

Fizinių ir technologijos mokslų centro siūlomos praktikos studentams:

  Vadovas Praktikos apibūdinimas
N 003 Chemija
1. A.Balčiūnaitė  Praktikos pobūdis: efektyvių medžiagų, naudojamų kuro elementuose, paieška: sintezė, charakterizavimas ir savybių tyrimas.
Aprašymas: įvairių metalų ir jų lydinių nanodalelių sintezė, taikant mikrobangų sintezės ir cheminės redukcijos metodus. Suformuotų medžiagų paviršiaus morfologijos, struktūros bei sudėties charakterizavimas FESEM, EDS, XRD, TEM ir ICP-OES metodais, elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių kuro elementuose, kinetikos ir mechanizmo tyrimai, taikant elektrocheminius metodus. Eksperimentinių duomenų apdorojimas, analizė ir apibendrinimas.
Praktikos vieta - Katalizės skyrius
2. L.Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė Praktikos pobūdis: efektyvių medžiagų metalo-oro baterijoms paieška ir tyrimai.
Aprašymas:
medžiagų metalo-oro baterijoms formavimas, taikant elektrocheminius ir cheminius metodus, detalus suformuotų medžiagų paviršiaus morfologijos, struktūros bei sudėties charakterizavimas FESEM, EDS, XRD, TEM ir ICP-OES metodais, elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių metalo-oro baterijose, kinetikos ir mechanizmo tyrimai, taikant elektrocheminius metodus. Eksperimentinių duomenų apdorojimas, analizė ir apibendrinimas.
Praktikos vieta
 - Katalizės skyrius
3.  V.Kepenienė Praktikos pobūdis: kobalto ir cerio oksidų pagrindu veikiančių katalizatorių formavimas, charakterizavimas ir taikymas etilenglikolio oksidacijos reakcijai. 
Aprašymas: numatoma formuoti katalizatorius ant anglies pagrindo nusodinat kobalto ir cerio oksidus. Ištirti suformuotų katalizatorių paviršiaus morfologiją, sudėtį ir struktūrą bei įvertinti suformuotų katalizatorių elektrokatalizines savybes etilengliklio oksidacijos reakcijai.
Reikalavimai kandidatui: pareigingumas, noras išmokti, atsakingumas, punktualumas.
Praktikos vieta - Katalizės skyrius
4.  Z.Sukackienė Praktikos pobūdis: cheminių dangų nusodinimas ant skirtingų pagrindų, naudojant įvairius priedus. 
Aprašymas: cheminės dangos nusodinamos ant skirtingų pagrindų, naudojant įvairius priedus, kurie padeda išvystyti, kuo didesnio ploto ir smulkesnės struktūros kobalto ar nikelio lydinių paviršių. Praktikos metu bus tiriamos įvairios dangų nusodinimo salygos, keičiama tirpalo sudėtis, reduktorius ar jo kiekis, pH bei nusodinamo tirpalo temperatūra. Suformuotos dangos charakterizuojamos SEM, XRD, ICP-OES metodais. Išvystyto paviršiaus ploto dangų savybės bus tiriamos vandenilio hidrolizės reakcijai.
Reikalavimai kandidatui: kruopštumas atsakingumas, bei prioritetas pasiliksiančiam tęsti tolimesnį (bakalaurinį) darbą.
Praktikos vieta - Katalizės skyrius
5. J. Juodkazytė Praktikos pobūdis: fotoelektrochemiškai aktyvių volframo oksido dangų elektrocheminiai tyrimai. 
Aprašymas: dangų struktūra ir morfologija turi didelę įtaką fotoelektrocheminiam atsakui. Praktikos metu skirtingos dangos bus tiriamos skirtingų sudėčių ir koncentracijų tirpaluose ir bus skaičiuojama saulės šviesos energijos konversijos efektyvumas. Gauti rezultatai bus naudojami tolimesniems vandens dezinfekcijos tyrimams.
Praktikos vieta - Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
6. J. Juodkazytė Praktikos pobūdis: fotoelektrochemiškai aktyvių volframo oksido dangų sintezė zolių-gelių ir hidroterminiais metodais ir tyrimai. 
Aprašymas: sintezė bus modifikuojama naudojant skirtingus EDTA kiekius ir bus ieškoma geriausių sintezės sąlygų. Praktikos metu bus susipažinta su struktūrinės analizės, morfologijos, infraraudonųjų spindulių ir kitais tyrimo metodais. Taip pat naudojant elektrocheminės analizės metodus, bus tiriamos fotoelektrocheminės dangų sąvybės, tai yra saulės šviesos energijos konversiją į cheminę energiją. Šių volframo oksido dangų taikymas: vandens dezinfekcija, nuotekų vandens valymas, vandens skaidymas (vandenilio gamybai), vandens gėlinimas.
Praktikos vieta
 - Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
7. M.Petrulevičienė Praktikos pobūdis: fotoelektrochemiškai aktyvių volframo oksido dangų sintezė zolių-gelių ir hidroterminiais metodais ir tyrimai. 
Aprašymas: sintezė bus modifikuojama naudojant skirtingus PEG kiekius ir bus ieškoma geriausių sintezės sąlygų. Praktikos metu bus susipažinta su struktūrinės analizės, morfologijos, infraraudonųjų spindulių ir kitais tyrimo metodais. Taip pat naudojant elektrocheminės analizės metodus, bus tiriamos fotoelektrocheminės dangų sąvybės, tai yra saulės šviesos energijos konversiją į cheminę energiją. Šių volframo oksido dangų taikymas: vandens dezinfekcija, nuotekų vandens valymas, vandens skaidymas (vandenilio gamybai), vandens gėlinimas.
Praktikos vieta
 - Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
8. M.Petrulevičienė Praktikos pobūdis: fotoelektrochemiškai aktyvių volframo oksido dangų elektrocheminiai tyrimai.
Aprašymas: dangų struktūra ir morfologija turi didelę įtaką fotoelektrocheminiam atsakui. Praktikos metu skirtingos dangos bus tiriamos skirtingų sudėčių ir koncentracijų tirpaluose ir bus skaičiuojama saulės šviesos energijos konversijos efektyvumas. Gauti rezultatai bus naudojami tolimesniems vandens dezinfekcijos tyrimams.
Praktikos vieta - Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
9. M.Petrulevičienė Praktikos pobūdis: fotoelektrochemiškai aktyvių dangų storio įtaka fotoelektrocheminėms dangų savybėms.
Aprašymas: praktikos metu zolių gelių metodais bus sintetinamas skirtingas volframo oksido sluoksnių kiekis ir bus ištirta įtaka, kaip dangų storis įtakoja saulės šviesos energijos konversijos efektyvumą į cheminę energiją, naudojant elektrocheminius analizės metodus. Praktikos metu bus susipažinta su struktūrinės analizės, morfologijos, FTIR ir elektrocheminiais tyrimo metodais.
Praktikos vieta 
- Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
10. O.Eicher-Lorka Praktikos pobūdis: Lipidų sintezė ir tyrimas. Glicerolio selektyvus blokavimas.
Praktikos vieta - Organinės chemijos skyrius
N 002 Fizika
11. R.Barisevičiūtė

Praktikos pobūdis: viena iš prioritetinių mokslo krypčių yra su klimato kaita susiję tyrimai. Lietuvoje turime unikalų objektą - Drūkšių ežerą. Nuo 1983 metų, kai buvo pradėtas eksploatuoti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) pirmasis energetinis blokas, iki 2009 metų, kai buvo uždarytas antrasis, šio ežero vanduo buvo naudojamas IAE aušinimui. Iš IAE aušinimo sistemos į ežerą išleistas vanduo buvo šiltesnis už įprastą ežero vandens temperatūrą, todėl tam tikra ežero dalis žiemą neužšaldavo. Vidutinė ežero temperatūra buvo padidėjusi padidėjo 3-4 oC. 2009 metais nutraukus IAE veiklą prasidėjo natūralaus ežero vandens temperatūrinio režimo atsistatymas. Šis ežeras - tai tarsi gamtinėmis sąlygomis „vykdomas eksperimentas“, kurio metu gauti duomenys pritaikomi modeliuoti vandens ekosistemose vykstančius procesus, susijusius su aplinkos temperatūros pokyčiais. Mūsų laboratorija ankstesniuose darbuose tyrinėjo ežero sedimentus. Stabilių izotopų matavimai rodė galimus ežere vyraujančių augalų pokyčius. Ežero flora IAE veikimo metu buvo stebima, tačiau kiekybiniai augalijos pokyčiai ne visada buvo atliekami. Norint įvertinti kiekybinius augalijos pokyčius, reikalinga pigmentinė ežero sedimentų analizė. Šį darbą (bandinių paruošimą bei matavimus) ir tektų atlikti studentui/-ei praktikos metu.
Reikalavimai kandidatui: pageidaujame analizinės chemijos pakraipos studento/-ės, besidominčio /-čios dujų chromatografija
Praktikos vieta - Branduolinių tyrimų skyrius, Masių spektrometrijos laboratorija

12. R.Trusovas 

Praktikos pobūdis: grafeno kvantinių taškų formavimas lazerio spinduliuote.
Aprašymas: grafeno kvantiniai taškai (GQD) yra grafeno nanodalelės, kurių dydis mažesnis nei 100 nm. Per pastaruosius kelerius metus GQD patraukė daugelio tyrimų grupių dėmesį dėl jų išskirtinių savybių kaip mažas toksiškumas, stabili fotoliuminescencija, cheminis stabilumas bei ryškus kvantinis ribojimo efektas. GQD yra laikomi naujoviška medžiaga biologiniams, optoelektronikos, energijos ir aplinkos taikymams. GQD sintezės iššūkiai yra rasti vieno žingsnio, pigų ir tvarų šių perspektyvių nanomedžiagų sintezės metodą. Grafeno oksido (GO) dispersijų lazerinė abliacija galėtų būti naudojama kaip lengvas ir ekologiškas GQD sintezės metodas.
Reikalavimai kandidatui: Kruopštumas, gebėjimas savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją.
Praktikos vieta - Lazerinių technologijų skyrius

13. E.Stankevičius
Praktikos pobūdis: nanodalelių generavimas panaudojant lazerines technologijas ir jų plazmoninių savybių tyrimas.
Aprašymas:
dauguma metalo nanodalelių taikymų yra paremti jų sąveikos su šviesa ypatybių. Šios sąveikos pagrindas yra paviršiaus plazmonų rezonanso reiškinys, kuriam vykstant labai išauga šviesos sugertis ir sklaida: sugertis gali būti 5–6 eilėmis didesnė negu geriausiai sugeriančių organinių dažų molekulių, o sklaida tiek pat eilių didesnė negu geriausiai fluorescuojančių molekulių. Be to, pasireiškiant plazmonų rezonansui, aplink nanodalelę vyksta lokalus spinduliuotės intensyvumo stiprinimas, kuris gali siekti 108 kartų. Šias metalo nanodalelių ir šviesos sąveikos ypatybes praktikos metu tirs praktikantas. Metalinės dalelės darbo metu bus generuojamos panaudojant lazerines technologijas.
Praktikos vieta
 
- Lazerinių technologijų skyrius