Doktorantūra

Atgal

Papildomas priėmimas į 2023 m. doktorantūrą

Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Doktorantūros reglamentu, FTMC skelbia papildomą konkursą doktorantūros studijoms į šių Fizikos N 002, Chemijos N 003 ir Medžiagų inžinerijos T 008 mokslo krypčių disertacijų tematikas >>>>
 
Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
 
Stojantys į doktorantūrą FTMC Mokslinės informatikos ir doktorantūros skyriui iki rugsėjo 8 d. el. paštu doktorantura@ftmc.lt turi pateikti elektronines dokumentų versijas (neturintys galimybės pateikti elektroninių versijų, dokumentus pristato adresu Saulėtekio al. 3, D409 kab.):
 1. Anketą su nuotrauka (anketos forma);
 2. Prašymą FTMC Direktoriui (pavyzdys);
 3. Tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, ne mažiau kaip dviejų mokslininkų rekomendacijas (laisva forma). Viena iš rekomendacijų privalo būti nuo pasirinktos doktorantūros temos vadovo (vadovo rekomendacijos pavyzdys).
 4. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 5. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą;
 7. Savo mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas (straipsniai, konferencijų tezės, mokslo konkursuose premijuotus darbai ir pan.); 
Rugsėjo 12 d. 11 val. doktorantūros komitetų nustatyta tvarka su pretendentais pokalbiai vyks FTMC, Saulėtekio al. 3, C301 kab. arba nuotoliniu būdu (prisijungimo nuorodos bus išsiųstos individualiai kiekvienam kandidatui). Pokalbyje negalintys dalyvauti kandidatai papildomai turi pateikti motyvacinį laišką (el. paštu doktorantura@ftmc.lt). Rezultatai vertinami 10 balų sistema.
 
Stojančiojo į doktorantūrą atrankos formos:
 • GAMTOS MOKSLAI
  • fizikos kryptis N 002 – pokalbis
  • chemijos kryptis N 003 – pokalbis
 • TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
  • medžiagų inžinerijos kryptis T 008 – pokalbis
 
Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
 
Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.
 
Į LR valstybės finansuojamą vietą priimtiems doktorantams yra mokama nustatyto dydžio stipendiją: I-iais studijų metais – 931 Eur/mėn., II – IV-iais studijų metais – 1078 Eur/mėn.
 
Išsamesnė informacija teikiama FTMC Mokslinė informacijos ir doktorantūros skyriuje adresu: Saulėtekio al. 3, D412 kab., tel. (85) 266 1646, el. paštu doktorantura@ftmc.lt.