Studijos

Atgal

Doktorantūros naujienos

Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau - FTMC) fizikos 02P, chemijos 03P ir medžiagų inžinerijos 08T krypčių Doktorantūros reglamentais, FTMC skelbia konkursą doktorantūros studijoms į šių mokslo krypčių disertacijų tematikas >>>>
Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Stojantys į doktorantūrą į FTMC Doktorantūros skyrių iki rugsėjo 25 d. 16:00 val.  Saulėtekio al. 3, C424 arba D417 kab. pateikia:

1. Prašymą FTMC Direktoriui (pavyzdys >>>>);
2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
5. Savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
6. Anketą su nuotrauka (anketos forma >>>>);
7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Rugsėjo 27 d. 15:00 val. doktorantūros komitetų nustatyta tvarka su pretendentais pokalbiai vyks FTMC, Saulėtekio al. 3, C301 kab. Rezultatai vertinami 10 balų sistema.  Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.

Stojančiojo į doktorantūrą atrankos formos:
FIZINIAI MOKSLAI:  fizikos kryptis 02P – pokalbis, chemijos kryptis 03P – pokalbis
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI:  medžiagų inžinerijos kryptis 08T – pokalbis

Išsamesnė informacija: Saulėtekio al. 3, C424 kab., tel. 264 1954 arba D417 kab., tel. 261 9652