Doktorantūra

Atgal

Feromagnetinių oksidų/grafeno nanostruktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Nanostruktūrizuoti feromagnetinių oksidų, tokių kaip manganitai, sluoksniai pasižymi didele elektrinių bei magnetinių savybių įvairove – keičiant cheminę sudėtį ir auginimo sąlygas (padėklo temperatūrą, auginimo greitį ir kt.) galima žymiai pakeisti jų fizikines savybes, tokias kaip savitąją varžą ir magnetovaržą. Pastaruoju metu ypač intensyviai tiriami nanostruktūrizuoti manganitų sluoksniai, siekiant pritaikyti juos magnetinio lauko jutiklių kūrimui. Buvo nustatyta, kad nanostruktūrizuoti manganitų sluoksniai, pasižymintys milžiniška neigiama magnetovarža (CMR), gali būti panaudoti stiprių ir net megagausinių magnetinių laukų B-skaliarinių jutiklių, matuojančių magnetinį lauką nepriklausomai nuo jo krypties, kūrimui. Tačiau daugelyje taikymų reikia matuoti silpnus (<0.5 T) ir vidutinius (<20 T) magnetinius laukus. Tokiu atveju magnetovaržos (MR) dydis ir jos anizotropija (MRA) vaidina didelę reikšmę. Todėl ieškoma būdų, kaip padidinti tokių sluoksnių jautrį magnetiniam laukui. Yra žinoma, kad grafeno sluoksniai pasižymi didele teigiama magnetovarža. Todėl pasiūlyta panaudoti manganito/grafeno nanostruktūrą, siekiant padidinti magnetovaržą ir padidinti magnetinio lauko jutiklio jautrį. Nanostruktūrizuotų manganito-grafeno sluoksnių magnetovaržinės savybės iki šiol nebuvo tirtos. Todėl šiuo darbu bus siekiama ištirti grafeno bei manganito-grafeno nanostruktūrų magnetovaržos ypatumus silpnų (<0,5 T) ir stiprių (0,5-20 T) magnetinių laukų ruožuose, nustatyti vyraujančius krūvio pernašos mechanizmus bei pasiūlyti naujus magnetinio lauko jutiklius iš manganito/grafeno sluoksnių.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu N. Žurauskiene.