Doktorantūra

Atgal

Funkcinės biomedžiagų paviršių modifikacijos panaudojant nanoinžinerinius metodus

Biomedžiagos yra neatskiriama šiuolaikinės medicinos dalis. Tačiau pastaraisiais metais medicininiai tyrimai atskleidė neigiamas prieš keletą dešimtmečių sukurtų ir toliau naudojamų biomedžiagų savybes: toksiškumą, kancerogeniškumą ir kt. Taip pat plėtojantis regeneraciniai medicinai, reikalingos kokybiškai naujos kartos biomedžiagos, ypač jos turi pasižymėti ne tik biosuderinamumu bet ir biointeraktyvumu.
 
Todėl ši tema apima biomedžiagų suderinamumo tyrimus, pasitelkiant nanoinžinerijos metodus: nanoskopinės paviršiaus sandaros ir sudėties keitimą, paviršiaus chemiją ir funkcines dangas, biolustinio tipo, ląstelėms interaktyvių darinių panaudojimą.

Tyrimai perspektyvūs tiek moksliniu požiūriu, tiek taikymams. Siūlomas biomedžiagų modifikavimas leistų biofizikiniame lygmenyje ištirti implanto paviršiaus integraciją su gyvu organizmu. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, galimas greitas surastų sprendimų įdiegimas į konkrečius biomedcininius taikymus.
 
Nanoninžinerijos skyrius turi šiuolaikinę bazę, mokslinį įdirbį, technologinę parengtį bei išplėtotą bendravimą tiek su biomedžiagų pramone, tiek su priešakinėmis medicinos įstaigomis.
 
Projektui naudojamos laboratorijos turi organinės sintezės ir paviršių chemijos įrangą, skenuojančio zondo, mikroskopijos, vaizdinančios elipsometrijos ir plazmonų rezonanso, elektrochemijos ir kitą paviršių analizės įrangą, įdiegtas pažangias matavimų metodikas, tinkamas ir pramoniniams tyrimams. Skyrius turi unikalų alternatyvios litografijos procesų rinkinį. Taip pat darbui su žmogaus ląstelių kultūromis ir audinių modeliais pritaikytą laboratoriją. Papildomai bus naudojama atviros prieigos bazė FTMC, išorės tiekėjų paslaugos ir tarptautinių partnerių bazė: paviršių analizės, tradicinės litografijos, žmogaus audinių ir kt.
 
Projekto tema bus susijusiu su kitais skyriuje vykdomais ir inicijuojamais tarptautiniais projektais, tai doktorantui suteiks geras galimybes mokymui ir stažavimui.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu R. Valioku.