Doktorantūra

Atgal

Impulsų formavimas optinėse skaidulose panaudojant netiesinius reiškinius

Siūlomo disertacinio darbo tikslas yra sukurti ir ištirti naujoviškus impulsų formavimo, stiprinimo ir optinio dažnio keitimo metodus optinėse skaidulose. Tuo tikslu bus sprendžiami šie uždaviniai:
  • Šviesos impulsų generavimas ir stiprinimas panaudojant impulsų netiesinį plėtimą ir pakaitinį spektrinį filtravimą;
  • Šviesos impulsų plėtimo /spaudimo bei stiprinimo optinėse skaidulose tyrimai;
  • Šviesos impulsų apjungimas ir optinio dažnio keitimas;
  • Šviesos parametrinio stiprinimo optinėse skaidulose tyrimai.
Visi šie uždaviniai yra glaudžiai susiję ir jų visuma yra pagrindas siekiant sukurti naujoviškus itin trumpus šviesos impulsus generuojančius skaidulinius lazerius.
 
FTMC Skaidulinių lazerių laboratorija yra aprūpinta moderniausia technologine ir matavimo įranga skirta optinių skaidulų technologiniam apdirbimui (optinių skaidulų nukirtimo, suvirinimo, skaidulinių komponentų gaminimo ir poliravimo įrenginiai) ir skaidulinių lazerių charakterizavimui (spektrų analizatoriai, spartus oscilografas, spartūs fotodetektoriai, galios ir energijos matuokliai, CCD kamera, FROG įrenginys, optinis mikroskopas, skaidulų mikroskopai). Moksliniams tyrimams vykdyti yra sukurti didelės energijos femtosekundinių impulsų skaiduliniai lazerių maketai. Skaidulinių lazerių laboratorijoje šiuo metu yra vykdomi itin trumpus šviesos impulsus generuojančių skaidulinių lazerių ir impulsų netiesinio apjungimo schemų kūrimo ir tyrimų darbai. Skaidulinių lazerių laboratorijoje yra kuriami naujos kartos itin trumpų šviesos impulsų skaiduliniai generatoriai, kurie ateityje, manoma, pakeis įprastinius sinchronizuotų modų skaidulinius osciliatorius. Taip pat laboratorijoje pradėti kurti naujoviški šviesos neapgręžiamojo perdavimo įrenginiai skirti didelės galios lazeriams.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu K. Regelskiu.