Doktorantūra

Atgal

Karštųjų krūvininkų dinamikos tyrimai A3B5 puslaidininkių nanodariniuose

Mūsų tyrimai įrodė, kad, apšvietus puslaidininkinę p-n sandūrą intensyvia spinduliuote, indukuotąjį atsaką vienu metu gali sudaryti trys skirtingų dinaminių charakteristikų komponentės sąlygotos krūvininkų generavimo bei kaitimo reiškinių.
 
Komponenčių įtaka bendram signalui priklauso nuo spinduliuotės bangos ilgio, puslaidininkinės medžiagos, sandūros (ir ne tik p-n) parametrų (ją sudarančių sluoksnių storio, legiravimo laipsnio ir profilio), darinio temperatūros.
 
Nustačius jų dėsningumus, nustačius komponenčių dinaminius koeficientus ir sąlygas leidžiančias išskirti bei atskirti kiekvieną komponentę atsivertų plačios rezultatų panaudojimo galimybės, pavydžiui, fotovoltaikoje, kas šiuo metu itin aktualu didinant puslaidininkinių saulės elementų efektyvumą.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu J. Gradausku.