Inovacijos ir paslaugos

Atgal

Lazerinis apdirbimas ir biomedžiagų formavimas

 
Apdirbimo technologijų atviros prieigos centre "BALTFAB" apjungti FTMC Lazerinių technologijų bei Nanoinžinerijos skyrių atviros prieigos ištekliai. Siūlomos nekonvencinės litografijos paslaugos naudojant lazerinį pjaustymą, abliavimą ir markiravimą kartu su cheminiu-kontaktiniu antspaudavimu bei rašymu, naudojant atominės jėgos mikroskopus. Yra visas lazerių spektras nuo industrinių nanosekundinių iki šviesolaidinių femtosekundinių sistemų. Kuriami, konstruojami bei išbandomi tiek patys lazeriai, tiek ir lazerinio apdirbimo technologijos. Minkštosios litografijos būdai leidžia pernešti įprastas chemines medžiagas bei paviršius, kurie tinkami gyvoms ląstelėms tyrinėti. Tokie paviršiai perkeliami ant medicininių implantų, kad pagerintų jų prigijimą. Taip pat kuriami ir tobulinami molekulių paviršiuose detekcijos įrankiai, kurie naudojami pagreitinti vaistų bei ląstelių tyrimus.  

Atviros prieigos ištekliai - turima įranga
  1. Ultratrumpų impulsų, nanosekundiniai markiravimo/virinimo lazeriai.
  2. Įranga biomedžiagoms: molekuliniams sluoksniams tirti, hidrogelių gamybai, organinei sintezei, elektrocheminiams tyrimams.
  3. Mikroskopijos ir profilometrijos analizės įranga.
  4. Optinių sluoksnių dengimo įranga.
  5. Optinių sluoksnių charakterizavimo įranga.
  6. Įranga skaiduliniams lazeriams.

ŽR. DETALIAU

Teikiamos paslaugos
1. Lazerinis apdirbimas:  
1.1. Stiklo tūrinis markiravimas.
1.2. Interferencinio lazerio spindulio abliacija.
1.3. Lazerinis rašymas.
1.4. Lazerinė abliacija ultratrumpais impulsais.
2. Molekuliniai procesai:  
2.1. Rašymo zondu nanolitografija.
2.2. Mikrokontaktinis antspaudavimas.
2.3. Skysčių pernešimas mikrodozatoriumi
2.4. Koloidinė nanolitografija.
3. Analizės / matavimai:  
3.1. Bio objektų matavimai atominės jėgos mikroskopu.
3.2. Elektrocheminiai sensoriai.
3.3. Vaizduojančioji paviršiaus plazmonų elipsometrija.
3.4. Elektroninė mikroskopija su EDS/WDS elementine analize.

ŽR. DETALIAU

Dokumentai

ATVIROSIOS PRIEIGOS VEIKLOS TAISYKLĖS 

Kontaktiniai duomenys ir užsakymų pateikimas

Vytautas Navikas
Tel.: +370 5 2661643,  el. paštas: customer@baltfab.lt