Apie mus

Atgal

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami intranete:

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

Kilus klausimų dėl paraiškų pildymo, pateikimo per DMS (dms2014.finmin.lt)
  • Inovacijų ir technologijų tarnybos vadovas Marius VINCIŪNAS
    Saulėtekio al. 3, A422 kab., tel. (8 5) 264 9211, marius.vinciunas@ftmc.lt

  • Projektų vadybininkė Milda TAMOŠIŪNAITĖ
    Saulėtekio al. 3, A420 kab., tel. (8 5) 264 9363, milda.tamosiunaite@ftmc.lt

Paraiškų teikimas per MTEPIS (e-mokslovartai.lt)

Prie MTEPIS prisijungti kaip fizinis asmuo ir prašyti susieti su organizacija - FTMC. Prisijungimo vardas turi būti toks, kad darbuotoją būtų galima identifikuoti.