Doktorantūra

Atgal

LMT parama doktorantams

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus ir sudaryti jiems sąlygas kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, paskelbė du kvietimus teikti paraiškas:
 
Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2020 metais
Paraiškos teikiamos junkis.lmt.lt iki 2019 m. gruodžio 16 d. 24 val.
 
Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2020 metų I pusmetį gauti (DAK)
Paraiškos teikiamos junkis.lmt.lt iki 2019 m. lapkričio 15 d. 24 val. 
Institucijos rekvizitai DAK sutartims nurodyti intranete.
 
Doktorantai gali teikti paraiškas ir paramai už studijų rezultatus, ir paramai akademinei išvykai, tačiau paramą akademinei išvykai gali gauti tik vieną kartą per kalendorinius metus.