Doktorantūra

Atgal

LMT parama doktorantams

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2022 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2022 metų I pusmečio išvykoms gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga

2021 m. lapkričio 15 d. 24 val. Kvietimas pasibaigė

Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2022 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2022 m. birželio 30 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą

Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga

Paramos dydis

Iki 1 200 Eur

Bendros nuostatos

Doktoranto studijos neturi baigtis 2022 metų I ketvirtį

Doktorantai, 2018, 2019 ir (ar) 2020 metais gavę paramą akademinei išvykai, į teikiamą paraišką paramai akademinei išvykai 2022 metų I pusmetį gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo)

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai

Paraiškų teikimo sąlygos

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių sekcija

II. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių sekcija

Papildoma informacija

Konkursas paramai akademinėms išvykoms gauti bus vykdomas Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 6 punkte nurodyta tvarka

Teikdamas paraišką doktorantas turėtų įvertinti pasaulinę situaciją dėl karantino ir galimo mokslinių renginių perkėlimo ar atšaukimo

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose

Išsamesnę informaciją teikia

dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 


 

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2022 metų paramai už studijų rezultatus gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga

2021 m. gruodžio 15 d. 24 val. Kvietimas pasibaigė

Kvietimo lėšos

Apie 130 tūkst. Eur

Paramos dydis

Bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už studijų rezultatus skirtą lėšų sumą

Bendros nuostatos

Doktoranto studijos neturi baigtis 2022 metų I ketvirtį

Doktorantai, 2018, 2019, 2020 ir (ar) 2021 metais gavę paramą už akademinius pasiekimus ir (ar) studijų rezultatus, į teikiamą paraišką paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo)

Paraiškų teikimo sąlygos

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių sekcija

II. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių sekcija

Papildoma informacija

Konkursai paramai už studijų rezultatus gauti bus vykdomi Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 4–5 punktuose nurodyta tvarka.

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose

Išsamesnę informaciją teikia

dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.