Struktūra

Atgal

Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus darbuotojaiLaboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D311 prof., habil. dr. Saulius Balevičius vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas saulius.balevicius@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C334 prof., dr. habil. proc. Nerija Žurauskienė vyriausioji mokslo darbuotoja nerija.zurauskiene@ftmc.lt (8 5) 261 9532
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C403 dr. Karolis Požela vyresnysis mokslo darbuotojas karolis.pozela@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C303, D313 dr. Zita Šaltytė vyresnioji mokslo darbuotoja
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D313 dr. Voitech Stankevič vyresnysis mokslo darbuotojas voitech.stankevic@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D312 dr. Česlovas Šimkevičius vyresnysis mokslo darbuotojas ceslovas.simkevicius@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D312 dr. Skirmantas Keršulis mokslo darbuotojas skirmantas.kersulis@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C319 dr. Oleg Kiprijanovič mokslo darbuotojas oleg.kiprijanovic@ftmc.lt (8 5) 262 7916
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3 dr. Rasuolė Lukošė mokslo darbuotoja rasuole.lukose@ftmc.lt
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C303, D313 dr. Valentina Plaušinaitienė vyresnioji mokslo darbuotoja valentina.plausinaitiene@ftmc.lt (8 5) 261 9532
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D314 dr. Remigijus Vasiliauskas vyresnysis mokslo darbuotojas remigijus.vasiliauskas@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C313 dr. Dainius Pavilonis mokslo darbuotojas dainius.pavilonis@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D314 Jonas Klimantavičius jaunesnysis mokslo darbuotojas jonas.klimantavicius@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, D303 Vakaris Rudokas jaunesnysis mokslo darbuotojas
Didelės galios impulsų laboratorija Saulėtekio al. 3, C303 Milita Vagner jaunesnioji mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, D304, D308, D310 prof., habil. dr. Arūnas Ramanavičius vyriausiasis mokslo darbuotojas arunas.ramanavicius@ftmc.lt (8 5) 261 9532
Nanotechnologijų laboratorija Almira Ramanavičienė vyriausioji mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Aušra Valiūnienė vyresnioji mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Asta Kaušaitė-Minkštimienė vyresnioji mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Vilma Ratautaitė vyresnioji mokslo darbuotoja vilma.ratautaite@ftmc.lt
Nanotechnologijų laboratorija Urtė Samukaitė-Bubnienė mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Natalija German mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Linas Sinkevičius jaunesnysis mokslo darbuotojas
Nanotechnologijų laboratorija Mindaugas Gicevičius inžinierius
Nanotechnologijų laboratorija Inga Gabriūnaitė jaunesnioji mokslo darbuotoja
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C419 habil. dr. Evaldas Tornau vyriausiasis mokslo darbuotojas evaldas.tornau@ftmc.lt (8 5) 261 6915
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C333 prof., dr. Zigmas Balevičius vyresnysis mokslo darbuotojas zigmas.balevicius@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C331, C322 doc., dr. Bonifacas Vengalis vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovo pavaduotojas bonifacas.vengalis@ftmc.lt
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3 dr. Gintautas Bagdžiūnas vyresnysis mokslo darbuotojas gintautas.bagdziunas@ftmc.lt 
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C403 dr. Andrius Ibenskas mokslo darbuotojas andrius.ibenskas@ftmc.lt (8 5) 261 6915
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C318 dr. Andrius Maneikis mokslo darbuotojas andrius.maneikis@ftmc.lt (8 5) 262 6718
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C333 dr. Ieva Plikusienė mokslo darbuotoja ieva.baleviciute@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C333 Andrius Paulauskas jaunesnysis mokslo darbuotojas andrius.paulauskas@ftmc.lt (8 5) 261 7546
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C332 Eivydas Andriukonis jaunesnysis mokslo darbuotojas (8 5) 261 9532
Nanotechnologijų laboratorija Saulėtekio al. 3, C321, C308 Angelė Danutė Steikūnienė inžinierė angele.steikuniene@ftmc.lt (8 5) 261 6915
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C402 prof., dr. Algirdas Baškys vyresnysis mokslo darbuotojas algirdas.baskys@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C412, C413 dr. Vytautas Bleizgys mokslo darbuotojas vytautas.bleizgys@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C406 Aldas Dervinis jaunesnysis mokslo darbuotojas aldas.dervinis@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C402 Lina Belkevičienė mokslinės techninės informacijos apdorojimo inžinierė lina.belkeviciene@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C406 Justas Dilys inžinierius justas.dilys@ftmc.lt  (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C412, C413 Audrius Lučinskis inžinierius audrius.lucinskis@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C412, C413 Martynas Šapurov jaunesnysis mokslo darbuotojas martynas.sapurov@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Elektroninių sistemų laboratorija Saulėtekio al. 3, C406 Dalius Augustinas technikas dalius.augustinas@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3, C332 dr. Arūnas Stirkė vyresnysis mokslo darbuotojas arunas.stirke@ftmc.lt (8 5) 261 9532
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3, D305 dr. Raimonda Celiešiūtė-Germanienė mokslo darbuotoja raimonda.celiesiute@ftmc.lt (8 5) 212 4539
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3, C332 Povilas Šimonis jaunesnysis mokslo darbuotojas povilas.simonis@ftmc.lt (8 5) 261 9532
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3 Neringa Bakutė inžinierė neringa.bakute@ftmc.lt 
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3, D305 Justina Kavaliauskaitė jaunesnioji mokslo darbuotoja justina.kavaliauskaite@ftmc.lt (8 5) 212 4539
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3, D305 Monika Marija Kirsnytė jaunesnioji mokslo darbuotoja monika.kirsnyte@ftmc.lt (8 5) 261 3989
Bioelektrochemijos laboratorija Saulėtekio al. 3 Marijus Jurkūnas inžinierė marijus.jurkunas@ftmc.lt