Struktūra

Metrologijos skyrius

Skyriaus vadovas dr. Rimantas Vaitkus,dr. Rimantas Vaitkus
tel. +370 5 2502808

 

Skyriaus kokybės vadybininkė inžinierė Eglė Baniulienė 

Atlieka mokslinius tyrimus metrologijos srityje. Tobulina esamus bei kuria naujus matavimo metodus bei technologijas, rūpinasi jų diegimu. Vykdo Lietuvos nacionalinio metrologijos instituto funkcijas. Išlaiko ir kuria valstybinius etalonus, atkuriančius matavimo vienetus šiose metrologijos srityse:
 • termometrijos;
 • laiko ir dažnio;
 • elektros ir magnetizmo;
 • medžiagos kiekio;
 • jonizuojančiosios spinduliuotės. 
Užtikrina atkuriamų fizikinių dydžių vienetų verčių sietį su tarptautine vienetų sistema SI; atlikdamas kalibravimo ir matavimo darbus, perduoda šias vertes Lietuvos mokslo bei valstybinėms įstaigoms ir ūkio subjektams, o tikslaus laiko vertę perduoda internetu atvirai visiems vartotojams. Kartu su UAB „Baltstamp“ užtikrina autorizuotų laiko žymų tiekimą Lietuvos ir užsienio vartotojams. Vykdo aplinkos radioaktyvumo stebėseną. Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, rengia mokymus ir tarplaboratorinius palyginimus, skirtus Lietuvos laboratorijoms. Teikia konsultacijas matavimų klausimais. Viešai skelbia geriausias savo kalibravimo ir matavimo galimybes.
Skyriuje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį standartą LST EN ISO 17025.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


Palyginimai
Tarptautiniai palyginimai ir profesiniai testai:
 • EURAMET Project No. 1341: „Comparison on Calibration of Multimeter“;
 • COOMET.EM-SX: „Supplementary Comparison of Resistance at 100 Ω and 100 kΩ“;
 • JRC IRMM 2016 ENV57/MetroERM: „Cs-137, Cs-134 and I-131 measurement in air filters”;
 • IAEA-TEL-2016-03: „World-wide open Proficiency Test on determination of anthropogenic radionuclides in water and biota”;
 • EURAMET.T-K9: „Realizations of the ITS-90 from the Ar triple point to the Zn freezing point“;
 • CCQM-P148: „High Polarity Analytes in Biological Matrix: Determination of Urea and Uric Acid in Human Serum“
 • CCRI(II)-S12.H-3: „Comparison of methods for the calculation of the activity and standard uncertainty of a tritiated-water source measured using the LSC-TDCR method“;
 • Nordic-Baltic gamma-intercomparison GammaSpec2017:  „Massic activity 137Cs < 200 Bq/kg“;
 • EURAMET.QM-S11 „Elements in River Water”;
 • EURAMET Project No. 1437 “The follow-up interlaboratory comparison of the radionuclide calibrators”;
 • IAEA-TEL-2018-03 „World-wide proficiency test on determination of anthropogenic and natural radionuclides in water, soil sample and surface contamination measurement”.
 • CCTF-K001.UTC: „Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)“
Įranga

Temperatūros vieneto etalono laboratorijos:

 • temperatūros skalės ITS-90 pamatinių taškų celės ;
 • platinos varžos etaloniniai termometrai;
 • etaloniniai termoelektriniai termometrai;
 • didelio tikslumo termometrų varžos ir įtampos matavimo priemonės,
 • stabilios temperatūros palaikymo vonios (termostatai) ir metrologinės krosnys;
 • metrologinės priemonės, skirtos ūkio subjektų pamatinių etalonų ir darbinių matavimo priemonių kalibravimui.

Laiko ir dažnio etalono laboratorijos:

 • cezio atominis laikrodis „Hewlett Packard HP5071A“;
 • cezio atominis laikrodis „Agilent HP5071A“;
 • dvi laiko signalų palyginimo sistemos TTS-2;
 • laiko signalų palyginimo sistema TTS-5;
 • trys universalieji dažniamačiai SR620;
 • NTP serveris „Datum Inc Tymserve“;
 • NTP serveris „Symmetricom“;
 • spektro analizatorius „Rohde&Schwartz 9 kHz ... 3 GHz FSP“;
 • skaitinis oscilografas su atmintimi „Agilent Technologies DSO9254A“.

Elektros dydžių etalonų laboratorijos:

 • pirminis įtampos etalonas „Hypres“;
 • antriniai Zenerio įtampos etalonai;
 • daugiafunkcinis kalibratorius Fluke 5720A;
 • multimetrai Fluke 8508A ir Agilent 3458A;
 • nanovoltmetras Keithley 2182A;
 • 1 Ω ir 10 kΩ antriniai varžos etalonai;
 • precizinis dekadinių etaloninių rezistorių rinkinys nuo 0,001 Ω iki 1 TΩ;
 • varžos matavimo tiltai 6010Q ir 6000B (gamintojas - „Measurements International“);
 • alyvos vonios Hart Scientific 7015 ir Meatest M301;
 • oro termostatai.

Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijos:

 • pirminiai etalonai: trigubų ir dvigubų sutapčių santykių skaitiklis (TDCR); 4π β-γ sutapčių dujų proporcinis skaitiklis;
 • antriniai etalonai: gama spektrometras su gryno Ge detektoriumi (HPGe); šulinio tipo jonizacinės kameros – radionuklidų kalibratoriai Fidelis (NPL) ir Capintec CRC-15R; blyksninių tirpalų skaitiklis Quantulus.
Paslaugos
 • Pamatinių temperatūrų celių palyginimas ir metrologinių charakteristikų tyrimas;
 • etaloninių platinos varžos termometrų metrologinių charakteristikų tyrimas ir kalibravimas ITS-90 skalės pamatinėse temperatūrose (celėse);
 • platinos varžos termometrų,  termoelektrinių termometrų (termoporų), stiklinių termometrų kalibravimas palyginimo metodu;
 • elektroninių termometrų ir temperatūros matavimo sistemų derinimas ir kalibravimas;
 • taplaboratorinių palyginimų akredituotoms laboratorijoms šalyje organizavimas.

  Kalibravimo galimybes termometrijos srityje galima rasti čia, šalių sąraše pasirinkus Lietuvą ir paspaudus "Display .PDF file".

 • Itin tikslių generatorių bei dažniamačių, GPS imtuvų, o taip pat tachografų patikros prietaisų, chronometrų ir t.t. kalibravimas;
 • tikslaus laiko skleidimas internetu. Paslauga nemokama; galima pasinaudoti kompiuterio nustatymuose įrašius interneto laiko serverio adresą laikas.pfi.lt;
 • legalios ir apskaitomos skaitmeninės laiko žymos teikimas (paslauga teikiama kartu su UAB „Baltstamp“; nemokamai galima gauti tam tikrą laiko žymų skaičių per mėnesį). Plačiau – http://baltstamp.lt/lt/.

  Kalibravimo galimybes laiko ir dažnio srityje galima rasti čia, šalių sąraše pasirinkus Lietuvą ir paspaudus "Display .PDF file".

 • Etaloninių rezistorių bei varžynų, ommetrų ir varžos matavimo tiltų, nuolatinės ir kintamos įtampos šaltinių, voltmetrų, kalibratorių ir multimetrų kalibravimas.

  Kalibravimo galimybes elektros dydžių srityje galima rasti čia, šalių sąraše pasirinkus Lietuvą ir paspaudus "Display .PDF file".

 • Dozės kalibratorių, naudojamų Lietuvos ligoninėse, kalibravimas;
 • radionuklidų aktyvumą matuojančių įrenginių ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kalibravimas laiduojant sietį su valstybiniu etalonu;
 • aplinkos ėminių paėmimas netoli technogeninių šaltinių, radionuklidų kokybinės ir kiekybinės sudėties nustatymas, dozių vertinimas;
 • kalibravimo rinkinių su reikiamo aktyvumo radionuklidais paruošimas.
Projektai
 • Tričio ir radioanglies pernaša iš paviršinės radioaktyviųjų atliekų saugyklos į pažemio atmosferą (2011-2012);
 • Aplinkos bei atmosferos užterštumo radionuklidais Lietuvoje įvertinimas (2012-2017);
 • programos „Eureka“ projektas VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-033: „Teisinio laiko skleidimo sistema“. Projekto partneriai – firma „PikTime“ (Lenkija), Varšuvos nacionalinis gynybos universitetas, Lenkijos MA Poznanės superkompiuterių centras ir UAB „BaltStamp“ (Lietuva);
 • programos „EUROSTARS 2“ projektas E!10640 UWB_SENS: „Pasyviųjų PAB jutiklių, naudojančių itin plačiajuosčius hiperboliškai moduliuoto dažnio signalus, sistema”. Projekto partneriai – GVR Trade (Šveicarija) ir  UAB „MitSoft“ (Lietuva). Vykdymo laikotarpis – nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Svarbiausios publikacijos
 1. K. Mikalauskas, E. Urba, P. Miškūnas, D. Smirnov, A. Burokas, and R. Miškinis. Realization of the sublimation temperature point of carbon dioxide // Lith. J. Phys. 53, 127–134 (2013).
 2. Miškinis, R.; Smirnov, D.; Urba, E.; Sereika, A; Rimeika, R; Čiplys, D. Phase noises of GaN-based surface acoustic wave oscillator // European Frequency and Time Forum & International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC), 2013 Joint, 21-25 July 2013, Prague, PP. 179 - 181.
 3. A. Linkevičiūtė, R. Butkienė, E. Naujalis. Optimization of matrix solid-phase dispertion extraction for the chromatographic analysis of flavones in cranberries. Chemija, 24, No.3 (2013), 217-222.
 4. T. Nedveckaitė, A. Gudelis, J. Vives i Batlle (2013) Impact assessment of ionizing radiation on human and non-human biota from the vicinity of a near-surface radioactive waste repository. Radiation and Environmental Biophysics. Vol. 52 (2), 221–234.
 5. R. Miškinis, D. Jokubauskis, D. Smirnov, E. Urba, B. Malyško, B. Dzindzelėta, and K. Svirskas. Timing over a 4G (LTE) mobile network // In: Proceedings of 28th European Frequency and Time Forum. Neuchatel, Switzerland, June 23-26, p. 491 (2014).
 6. L. Büermann, A. V. Oborin,V. S. Milevsky, G. Walwyn Salas, S. Sukhishvili, I. Ginga, R. Ivanov, A. Gudelis, I. Gomola. COOMET regional comparison of national measurement standards of air kerma for 137Cs γ radiation at protection level // Metrologia. Vol. 51, suppl. 1A (2014), p. 06005-1-12.
 7. D. Plaušinaitis, E. Naujalis, A. Prokopchik, A. Budreika. Method for detection of Cs and Sr isotopes avoiding interferences of Ba and Rb in radioactive samples using ion chromatography coupled with ICP-MS. Current Analytical Chemistry, 10 (2014), 140-148.
 8. A. Linkevičiūtė, J. Barauskas, A. Misiūnas, E. Naujalis. Preparation and characterization of quercetin-loaded lipid liquid crystalline systems. Proceedings of the international conference Chemistry and Chemical Technology, (2014) p.30-33.
 9. Gudelis A., Gorina I. (2015) On release of radionuclides from a near-surface radioactive waste repository to the environment // Nukleonika, 60, 3(II), 551-555.
 10. R. Miškinis, D. Jokubauskis, E. Urba, D. Smirnov, L. Gaidamovičiūtė, K. Mikalauskas. Investigation of a GaN-based SAW oscillator with respect to UV illumination and temperature // Acta Physica Polonica A, 127 (1), 90-92 (2015).
 11. R. Druteikienė, J. Šapolaitė, Ž. Ežerinskis, E. Naujalis, A. Puzas. Immobilization of radioactive waste in cement: iodine binding by cementitious materials under highly alkaline conditions. Lithuanian Journal of Physics, 55, No.1 (2015), 54-62.
 12. A. Linkevičiūtė, A. Misiūnas, E. Naujalis, J. Barauskas. Preparation and characterization of quercetin-loaded lipid liquid crystalline systems. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 128 (2015), 296-303.
 13. A. Budreika, D. Plaušinaitis, E. Naujalis, B. Knašienė, A. Prokopchik. Chromatographic separation and on-line detection of long life alkali, alkaline earth and transition metal radionuclides by ICP-MS. Technical Report by the EC Joint Research Centre, (2015), ISBN 978-92-79-49495-6, p.507-513.
 14. A. Zolumskis, E. Naujalis, S. Šakirzanovas. Research on behavior of N-alkanes in programmable temperature injector range from C8 to C40. Nanochemistry and nanomaterials 2015, Proceedings of the international conference, (2015), ISBN 9786094595912, p.58
 15. Cassette P., Butkus P., Gudelis A., Shilnikova T. (2016) 3H activity comparison between FTMC, VNIIM and LNE-LNHB // Applied Radiation and Isotopes. Vol. 109, p. 41-43.
 16. Gudelis A., Gorina I. (2016) Comparisons organized by Ionizing Radiation Metrology Laboratory of FTMC, Lithuania // Applied Radiation and Isotopes. Vol. 109, p. 85-89.
 17. Gudelis, L. Gaigalaitė, I. Gorina, P. Butkus. Use of the TDCR method for standardization of radionuclides in the FTMC // Proceedings part II of the 21st International Conference on Radionuclide Metrology and its Applications (ICRM 2017) 15-19 May 2017, Buenos Aires, Argentina. ICRM technical series on radionuclide metrology. ISSN 2522-4328, p. 15-17. 
 18. R. Godliauskienė, V. Tamošiūnas, E. Naujalis. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in food and feed in the Lithuanian market, Toxicological & Environmental Chemistry, Vol.99, No.1 (2017), 65-77.
 19. A. Linkevičiūtė, J. Būdienė, E. Naujalis, A. Katelnikovas, J. Barauskas . Characterisation and stability study of cranberry flavonoids in lipid liquid crystalline systems. European Journal of Lipid Science and Technology, 118(2017), 1600373.
 20. A. Zolumskis, V. Vičkačkaitė, A. Kosinskaitė, A. Markevičius, A. Sadaunykas, E. Naujalis, S. Šakirzanovas. An assessment of the in-house made stainless steel capillary GC column, Chemija, Vol. 28, No.2 (2017), 117-124.
 21. R. Miškinis, D. Smirnov, E. Urba, E. Baniulienė, A. Czubla. Frequency stabilization of a quartz oscillator by using the method of delayed differentiation of ambient parameters // In: Proceedings of 2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS). Micropolis Conference Center, Besançon, France, July 9 –13, p. 241-244 (2017).
 22. N.Žurauskienė, D.Pavilonis, J.Klimantavičius, S.Balevičius, V.Stankevič, S. Keršulis, V.Plaušinaitienė, A.Abrutis, R.Lukošė, M.Skapas, R.Juškėnas, B.Knašienė, E.Naujalis, J.M.Law Influence of MOCVD growth pressure on magnetoresistance of nanostructured La-Ca-Mn-O films used for magnetic field sensor, IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 45, Issue 10, (2017).
 23. A. Markevičius, A. Zolumskis, A. Sadaunykas, B. Knašienė, A. Vicent Claramunt, S. Šakirzanovas, E. Naujalis. Determination of dyes and markers in diesel using high performance liquid chromatography, Chemija, Vol. 29, No. 2 (2018), 121-126.