Studies

Back

Optical coherence tomography with computational adaptive optics

N 002 Fizika / Physics
dr. Egidijus Auksorius 

EN - Optical coherence tomography with computational adaptive optics

Optical microscopy that can image through highly scattering media is rapidly evolving field. Optical Coherence Tomography (OCT) can image deep in tissue because ballistic (non-scattered) photons interfere with the reference light on the detector. However, some highly scattered photons can also interfere on the detector that are subsequently erroneously interpreted as a real signal. In addition, optical aberrations may further distort registered images, limiting the imaging depth. The goal of this project is, therefore, to computationally correct for optical aberrations, as well as the effects of scattering. For that, advanced OCT system will be built with spatial light modulator (SLM) for dynamic wavefront shaping and specialized fast camera for ultrafast OCT signal detection. The combination of hardware and computational algorithms will achieve deeper imaging in various biomedical objects, such as skin and retina.

LT - Optinė koherentinė tomografija su skaitmenine adaptyviąja optika

Optinė mikroskopija, kuri gali registruoti vaizdus per sklaidančią terpę, yra sparčiai besivystanti sritis. Optinė koherentinė tomografija (OCT) gali atvaizduoti giliai esančius audinius, pavyzdžiui, esančius žmogaus tinklainėje, nes balistinė (neišsklaidyta) šviesa interferuoja ant detektoriaus su atramine šviesa. Tačiau išsklaidyti fotonai taip pat gali interferuoti ir taip generuoti netikrą signalą. Be to, optinės aberacijos gali dar labiau iškraipyti užregistruotus vaizdus ir taip apriboti vaizdinimo gylį. Todėl šio projekto tikslas – skaitmeniškai ištaisyti optines aberacijas ir sklaidos poveikį. Tam bus sukurta pažangi OCT sistema su erdviniu šviesos moduliatoriumi (SLM) dinaminiam bangos fronto formavimui ir specializuota greita kamera itin greitam OCT signalo aptikimui. Tokia OCT sistemos ir algoritmų kombinacija įgalins vaizdų registraciją iš gilesnių sluoksnių įvairiuose biomedicininiuose objektuose, tokiuose kaip oda ir tinklainė.