Doktorantūra

Atgal

Chiralinės molekulinės sistemos magnetiniame lauke

N 002 Fizika / Physics
dr. Gintautas Bagdžiūnas 

LT - Chiralinės molekulinės sistemos magnetiniame lauke
 
Magnetinis laukas gali sukurti atrankią vieno sukinio elektronų pernašą per chiralines molekules, tai vadinama chirališkumo indukuojamu sukinio atrankos efektu (angl. Chirality-induced spin selectivity, CISS). Šis neseniai atrastas efektas leidžia kurti vienos molekulės spintronikos elementus, kurių įsijungimą ir išsijungimą galima reguliuoti magnetiniu lauku. Šiame doktorantūros projekte planuojama pasitelkti laidžiuosius ašinio chirališkumo (t.y. spiralės formos) polimerus ir baltymų savaime susirenkančius molekulinius monosluosnius ant elektrodų. Šiame darbe naudosime chiralinius sintetinius ir natūralius funkcionalizuotus biopolimerus. Sukinių atrankos efektas bus tiriamas elektrocheminiais metodais esant magnetiniam laukui. Šių monosluoksnių struktūrai įrodyti bus pasitelkia chiroptinė ir vibracinė spektroskopija o molekuliniams monosluoksniams charakterizuoti - atominės jėgos ir skenuojančiu elektronų spektroskopija.
 
EN - Chiral molecular system in magnetic field
 
A magnetic field can create a selective electron transfer of one spin through chiral molecules; this is called the Chirality-induced spin selectivity (CISS) effect. This recently discovered effect allows the creation of single-molecule spintronics devices that can be turned on/off by magnetic field. In this PhD project, we plan to investigate the spin selection effect by electrochemical methods in the presence of magnetic field, focusing on conducting axial chirality polymers (i.e. helical shape) and self-assembled molecular monolayers of peptides on electrodes. We will use chiral synthetic and natural functionalized biopolymers in this project. Additionally, we will use chiroptical and vibrational spectroscopy to prove the structure of these structures, and atomic force and scanning electron spectroscopy to characterize the molecular monolayers.