Studies

Back

Standardization of radionuclides decaying by the electron capture mode applying liquid scintillation counting methods

N 002 Fizika / Physics
dr. Arūnas Gudelis 

EN - Standardization of radionuclides decaying by the electron capture mode applying liquid scintillation counting methods

Description not available 

LT - Elektrono pagavos būdu skylančių radionuklidų standartizavimas blyksninių tirpalų spektrometrijos metodais

Radionuklidų standartizavimas suprantamas kaip radionuklidų aktyvumo nustatymas didžiausiu tikslumu (arba, kitais žodžiais, mažiausia neapibrėžtimi). Mažiausią neapibrėžtį, matuojant radionuklidų aktyvumą, galima pasiekti taikant pirminius metodus. Priklausomai nuo skilimo schemos taikomi skirtingi pirminiai metodai. Elektrono pagavos būdu skylantys radionuklidai standartizuojami registruojant sutaptis blyksniniuose tirpaluose ir vertinant visus skilimo metu generuojamus elektronus, įskaitant ir Ože procesą. Tam reikalinga apibrėžti skilimo metu generuojamų dalelių sąveiką su detektoriumi, ypač vertinant Ože L elektronų vidutinę energiją ir Coster-Kronig šuolius. Tuo būdu, galutinis rezultatas gaunamas derinant teorinius skaičiavimus su eksperimentu. Tai leidžia plėtoti esamus metodus ir kurti naujus, kurių pagalba bus galima dar didesniu tikslumu išmatuoti Fe-55, Mn-54, Ni-59, Zn-65 ir kitų, analogiškų skilimo schemų, nuklidų aktyvumą. Šia tema planuojama parengti 3 mokslinius straipsnius.