Studies

Back

Research of middle infrared spectral range ultrashort pulse lasers and their application for nonlinear wavelength conversion

N 002 Fizika / Physics
dr. Andrejus Michailovas 

EN - Research of middle infrared spectral range ultrashort pulse lasers and their application for nonlinear wavelength conversion 

Description not available

LT - Vidutinės infraraudonosios srities ultratrumpųjų impulsų lazerių, skirtų netiesiniam bangos ilgio keitimui, tyrimai

Vidutinė infraraudonoji (Vid-IR) spektro sritis (2-30 µm) yra intensyviųjų mokslinių tyrimų sritis, svarbi biologiniuose, medicininiuose, medžiagotyros moksluose ir technologijoje. Pastaruoju metu pasiektas didelis progresas kuriant ir pritaikant derinamo bangos ilgio lazerius, kurie skirti moksliniams tyrimams šioje srityje. Vienas iš labiausiai plėtojamų metodų realizuoti lazerius Vid-IR srityje yra netiesinis bangos ilgio keitimas, panaudojus kvadratinius ir kubinius netiesiškumus. Tam tikslui pasiekti dažniausiai startuojama nuo 1000-1500 nm spektriniame ruože veikiančių lazerių ir per kelias netiesinio bangos ilgio keitimo pakopas realizuojamas derinamo bangos ilgio Vid-IR šaltinis. Siūlomame darbe norima aptariamą spektrinį ruožą pasiekti panaudojus tik vieną netiesinio dažnio keitimo pakopą. Tokiems tikslams įgyvendinti labiausiai tinkami netiesiniai kristalai pasižymi geru optiniu pralaidumu ilgesniems kaip 1800 nm bangos ilgiams. Tai reiškia, kad tokiai realizacijai reikalingi ultratrumpų impulsų šaltiniai, generuojantys ilgesnių kaip 1800 nm bangos ilgių spinduliuotę. Doktoranto uždavinys būtų parinkti tinkamas sinchronizuotų modų osciliatorių schemas, realizuoti Vid-IR srityje veikiančius lazerius: ištirti stiprinimo schemas, realizuoti lazerinę sistemą, generuojančią kelis Vatus vidutinės galios ir galiausia pademonstruoti bangos ilgio derinimą viename ar keliuose netiesiniuose kristaluose.