Doktorantūra

Atgal

Elektringų dalelių greitinimas lazerinėje plazmoje silpnai difraguojančiais susieto erdvinio-laikinio skirstinio ultratrumpais lazerio impulsais

N 002 Fizika / Physics
dr. Gediminas Račiukaitis 

LT - Elektringų dalelių greitinimas lazerinėje plazmoje silpnai difraguojančiais susieto erdvinio-laikinio skirstinio ultratrumpais lazerio impulsais

Plazmos dalelių greitinimas ultratrumpų lazerio impulsais naudojamas naujų koherentinių elektronų ir Rentgeno pluoštelių šaltinių kūrimui ir taikomas femtosekundinei medžiagų diagnostikai, biomedicininiams tyrimams ir jonizuojančios spinduliuotės terapijai. Siekiant sukurti stabilius, didelio ryškio kompaktinius lazerinius jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, būtina optimizuoti greitinimui naudojamos lazerio spinduliuotės parametrus ir juos suderinti su plazminio kanalo savybėmis. Darbe bus modeliuoji ir išbandomi laisvos formos fokusuojantys veidrodžiai, kurių forma leistų valdyti lazerio pluošto erdvinio-laikinio skirstinio charakteristikas ir suformuoti silpnai difraguojantį pluoštą su valdomu impulso sklidimo dujų čiurkšlėje greičiu. Tai padidins greitinimo nuotolį, stabilizuos greitinamų dalelių krūvį ir leis pasiekti didesnę greitinamų dalelių pluoštelio energiją, reikalingą efektyviai koherentinės Rentgeno spinduliuotės generacijai. Šiuo metu yra paskelbta tik keletas mokslinių darbų apie silpnai difraguojančių fs impulsų formavimą adaptyvinės formos paraboliniais veidrodžiais ir jais generuojamų plazmos kanalų tyrimų rezultatus. Darbų, kuriuose būtų skelbiami elektringų dalelių greitinimo su silpnai difraguojančiais derinamo sklidimo greičio femtosekundiniais impulsais rezultatai, nėra publikuota.

EN - Laser wakefield acceleration of charged particles with spatially-temporal coupled quasi-non-diffracting ultra-short laser pulses

Description not available