Doktorantūra

Atgal

Aktyvių galaktikų tėkmių poveikio žvaigždėdarai tyrimas

N 002 Fizika / Physics
dr. Kastytis Zubovas 

LT - Aktyvių galaktikų tėkmių poveikio žvaigždėdarai tyrimas

Daugelyje galaktikų aptinkamos tėkmės, greičiausiai sukeltos centrinių aktyvių branduolių. Aukštas tėkmės dujų slėgis gali suspausti aplinkinius dujų debesis ir paskatinti žvaigždėdarą juose, tačiau dideliu greičiu judančios dujos gali debesis suardyti ir žvaigždėdarą sulėtinti. Žvaigždėdaros pokyčiai gali pasitarnauti kaip puikus galaktikos aktyvumo istorijos indikatorius, tačiau norint suprasti aktyvumo ir žvaigždėdaros sąveiką, reikalingi detalūs skaitmeniniai modeliai.

Doktorantūros metu studentas sukurs ir išvystys modelį, leidžiantį sekti realistiškų centrinių galaktikos dalių (100 parsekų mastelio) evoliuciją, įskaitant centrinės juodosios skylės maitinimą, aktyvumą ir susidarančios tėkmės poveikį žvaigždėdarai. Gauti rezultatai padės suprasti dujų judėjimą ir virsmus centrinėse galaktikų dalyse dešimčių milijonų metų laiko skalėse ir susieti galaktikų aktyvumo ir žvaigždėdaros istorijas.

EN - Analysis of the impact of active galaxy outflows on star formation

Many galaxies are observed to possess outflows of gas, most likely caused by the central active nuclei. The high pressure of outflowing gas can compress the surrounding gas clouds and enhance star formation; on the other hand, fast-moving gas can break up the clouds and reduce star formation. The changes in the star formation rate can serve as an excellent indicator of galaxy activity history, however detailed numerical simulations are required in order to understand the connection between activity and star formation.

During the doctoral study programme, the student will create and develop a model allowing for the tracking of the evolution of realistic central (100 parsec scale) parts of galaxies, including the feeding of the central black hole, its activity and the impact on star formation of the resulting outflow. The results obtained will help understand gas motions and phase changes in the central parts of galaxies on ten-million-year timescales, as well as connect the histories of galaxy activity and star formation.