Studies

Back

Formation of ferromagnetic nanostructures and investigation of their magnetic properties for magnetoresistive sensors applications

N 002 Fizika / Physics
prof. dr. Nerija Žurauskienė 

EN - Formation of ferromagnetic nanostructures and investigation of their magnetic properties for magnetoresistive sensors applications

The growing interest in magnetic field sensors based on so-called magnetoresistive xMR (anisotropic AMR, giant GMR tunnelling TMR and colossal CMR) effects suggests a possibility to employ these effects in ferromagnetic nanostructures of novel materials for various applications. It has to be pointed out that magnetic sensors are becoming one of the mostly important components for the growing automotive and Internet of Things (IoT) industries as well as for specific application areas of biosensing. Each application has specific requirements for the sensor fabrication technology, device specifications, magnetic field and temperature ranges of operation, and sensor’s accuracy. In this study the ferromagnetic nanostructures exhibiting GMR and TMR effects will be grown and their magnetic properties will be investigated for various applications.

LT - Feromagnetinių nanodarinių formavimas bei jų magnetinių savybių tyrimas magnetovaržinių jutiklių taikymams

Magnetinio lauko jutiklių rinka pastaruoju metu sparčiai auga. Didelio susidomėjimo sulaukė magnetovaržiniai jutikliai, kurie vis plačiau panaudojami lyginant su Holo jutikliais. Todėl ieškoma įvairių naujų medžiagų ir kuriami iš jų nanodariniai, pasižymintys tokais efektais kaip gigantinė (GMR), anizotropinė (AMR), tunelinė (TMR) bei kolosali (CMR) magnetovarža. Priklausomai nuo taikymų srities ir magnetinių laukų matavimo ruožo, panaudojamos įvairios medžiagos bei minėti efektai. Šis darbas susijęs su magnetinio lauko jutiklių kūrimu iš GMR bei TMR struktūrų bei jų magnetinių savybių tyrimu įvairiems taikymams.