Doktorantūra

Atgal

Fotoelektrocheminė sintezė: procesų tyrimai ir taikymo galimybės

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Jurga Juodkazytė 

LT - Fotoelektrocheminė sintezė: procesų tyrimai ir taikymo galimybės

Chemijos pramonė yra vienas labiausiai taršių bei energijai ir ištekliams imlių sektorių, todėl reikalingos naujos, aplinką tausojančios ir ekonomiškai efektyvios technologijos. Jų kūrimas neatsiejamas nuo atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo. Pastaruoju metu intensyviai tiriami fotoelektrocheminiai (FEC) procesai, kurių metu šviesos energija konvertuojama į cheminę. Daugiausiai nagrinėjamas FEC vandens skaidymas, kurio tikslas ekologiškai švari ir tvari vandenilio gamyba. Tačiau fotoelektrocheminės sistemos gali būti pritaikytos ir kitų aukštos pridėtinės vertės cheminių medžiagų, pvz., dezinfekcijai naudojamų stiprių oksidatorių, tokių kaip H2O2, HClO, H2S2O8 ir kt., sintezei. Šie procesai yra mažiau tyrinėti, todėl reikalingos naujos žinios apie reakcijų mechanizmus, energijos konversijos efektyvumą bei fotoelektrodų stabilumą. Tai būtų svarus indėlis į šią sritį bei pakeltų ją į aukštesnį supratimo ir praktinio pritaikomumo lygmenį. 

EN - Photoelectrochemical synthesis: investigation of the processes and application

Chemical industry is among the most polluting as well as energy-intensive sectors. Therefore new, environmentally friendly and economically efficient technologies are sought. Exploitation of renewable energy sources is essential for their development. Photoelectrochemical (PEC) energy conversion, which transforms light energy into chemical, is a promising technology, which has been attracting much attention recently. PEC water splitting for clean and sustainable production of hydrogen is the most investigated process, however, this technology also has a great potential in the synthesis of other high added-value chemicals, such as strong oxidants, HClO, H2O2, H2S2O8, etc., which are used for disinfection. These processes have been less investigated so far, therefore new knowledge about the reaction mechanisms, energy conversion efficiency and photoelectrode stability is required. This would provide a significant contribution into this area and transfer it to a higher level of understanding and practical applicability.