Studies

Back

Synthesis and optimization of new phosphine ligands for palladium catalysed reactions

N 003 Chemija / Chemistry
doc., dr. Linas Labanauskas 
 

EN - Synthesis and optimization of new phosphine ligands for palladium catalysed reactions

Description not available

 
LT - Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementuose vykstančioms reakcijoms 
 
Paladžio katalizuojamų reakcijų pritaikymas organinėje chemijoje padarė svarbų perversmą šioje mokslo srityje. Šios reakcijos buvo išplėtotos ne tik sp2-sp2 ir sp2-sp3, bet ir labiau problematiškų C-B, C-N, C-P, C-O, C-S ryšių formavimui. Jos buvo sėkmingai pritaikytos problemų sprendimui mokslinėse ir industrijos laboratorijose. Fosfininių ligandų panaudojimą paladžio katalizuojamoms fluorinimo reakcijoms 2008 metais pademonstravo Buchwald grupė. Vienas pagrindinių trūkumų yra nepakankamas šių katalizatorių aktyvumas su specifiniais substratais, ypač su mažais heteroarenais. Fosfininių ligandų optimizavimas šioms reakcijoms yra aktuali tyrimų sritis. Norint pagerinti šių reakcijų pritaikomumą ne tik moksle, bet ir industrijoje šių fosfininių ligandų ir jų katalizatorių selektyvumas turi būti optimizuotas. Tai leistų sumažinti reikalingų katalizatorių kiekius, padidinti reakcijų ekonomiškumą ir ekologiškumą.