Doktorantūra

Atgal

Naujų fotoaktyvių nanomedžiagų kūrimas

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Wanessa de Cássia Martins Antunes de Melo 
 
LT - Naujų fotoaktyvių nanomedžiagų kūrimas 
 
Tobulėjant nanotechnologijoms, atsirado galimybė nanomedžiagas panaudoti kaip antimikrobines medžiagas, kurias galima aktyvuoti apšvitinant ultravioletiniais (UV) ir artimaisiais infraraudonaisiais (NIR) spinduliais. Dėl mažos kainos, didelio našumo, puikios išeigos, derinamų savybių, daugiafunkciškumo, kontroliuojamumo ir greito poveikio jos buvo pripažintos optimaliu kandidatu įveikti net pačius sudėtingiausius patogenus. Tarp daugybės galimų fotoaktyvių nanodalelių (NP) pasirinkimo šiame tyrime didžiausias dėmesys bus skiriamas fotoaktyvaus polimerinio nanogelio kūrimui. Polimerų pagrindu sukurti NP turi keletą privalumų, susijusių su vaistų pristatymu, kas gali lemti tolesnį jų pripažinimą moksle. Ši nanomedžiaga bus kuriama taip, kad pasižymėtų šiomis savybėmis: minimaliu toksiškumu, stabilumu įvairiose terpėse, dideliu vaisto inkapsuliavimo pajėgumu, reguliuojamu dydžiu, didele ROS gamyba ir fotostabilumu. Taigi šis naujas nanogelis gali pasižymėti nepaprastomis savybėmis, kurias taip pat galima būtų pritaikyti biojutikliuose, audinių inžinerijoje ir biomimetinių medžiagų kūrime. 

EN - Development of new photoactive nanomaterials

With the development of nanotechnology, it became possible to utilize nanomaterials as antimicrobial agents, which can be activated by light irradiation ranging from the ultraviolet (UV) to near-infrared (NIR) spectrum. Due to their low cost, high throughput, excellent yield, tunable properties, multifunctionality, controllability and fast effect they have been recognized as an optimal candidate for defeating even the most challenging pathogens. Among a wide variety of photoactive NPs, this study will focus in develop a photoactive polymeric nanogel once a polymer-based NP displays a few advantages regarding drug delivery and it will be a novelty for the science. This nanomaterial will be developed to present the following properties: minimum level of toxicity, stability in the different mediums, possess a high drug encapsulation capacity, tuneable size, high production of ROS and photostability. Thus, this new nanogel may present remarkable properties that can also be applied in biosensors, tissue engineering, and biomimetic materials design.