Studies

Back

Interaction of biomolecules with lipids probed by vibrational sum frequency generation spectroscopy

N 003 Chemija / Chemistry
habil., dr. Gediminas Niaura 
 
EN - Interaction of biomolecules with lipids probed by vibrational sum frequency generation spectroscopy 

To understand biochemical and biophysical processes at biomembranes, molecular level knowledge on interaction of biomolecules with lipids is required. Aggregation and insertion of proteins and peptides into the lipid layer is related with development of various chronic neurodegenerative diseases. Vibrational sum frequency generation (VSFG) spectroscopy is able to provide molecular level information about these processes, because of submonolayer sensitivity and molecular specificity of the technique. 

LT - Biomolekulių sąveikos su lipidais tyrimas virpesinės suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu 

Molekulinio lygmens žinios apie biomolekulių sąveikas su lipidais reikalingos siekiant suprasti biocheminius ir biofizikinius procesus biomembranose. Baltymų ir peptidų agregavimas ir įsiterpimas į lipidinius sluoksnius susijęs su įvairiomis lėtinėmis ir progresuojančiomis neurodegeneracinėmis ligomis. Molekulinio lygmens informacija apie šiuos procesus gali suteikti virpesinė suminio dažnio generacijos spektroskopija (angl. Sum Frequency Generation Spectroscopy). Metodas pasižymi submonosluoksniniu jautriu ir molekuliniu specifiškumu.