Doktorantūra

Atgal

Laidžių platformų kūrimas ir taikymas elektrocheminiams jutikliams

N 003 Chemija / Chemistry
prof. dr. Rasa Pauliukaitė 
 
LT - Laidžių platformų kūrimas ir taikymas elektrocheminiams jutikliams 

Nors elektrocheminiai jutikliai yra ne nauja tema, bet ji vis dar aktuali. Kol kas rinkoje egzistuoja nedaug elektrocheminių jutiklių palyginus su straipsnių gausa moksliniuose žurnaluose. Nors jie yra paprasti ir patogūs bei greito atsako, bet jų sandara dar palyginti sudėtinga ir nepakankamai pigi gamyba bei jų stabilumas daugeliu atvejų nėra pakankamas vartotojo požiūriu.

Šioje temoje bus ieškoma laidžių platformų, kurios pagerintų jutiklių stabilumą tuo pačiu padidindamos jautrį ir/ar atrankumą. Bus kuriamos nanomedžiagos anglies ar metalų pagrindu, kurias būtų galima naudoti ant popieriaus, audinio ar stiklo (nes tokiu būdu atpigintų jutiklio gamybą). Bus išbandomos jau esamos anglinės nanomedžiagos jas įvairiai modifikuojant, ieškoma naujų laidžių polimerų, kurie būtų biosiderinami ir galimybių stabilizuoti biologinius atpažinimo elementus (fermentus, antikūnus). 

EN - Development and application of conducting substrates for electrochemical sensors 

Although electrochemical sensors are not a new topic, they are still relevant and attractive subject. So far, few electrochemical sensors exist on the market compared to the number of published papers in scientific journals. Although such sensors are simple and convenient with fast response, their design is still relatively complex and not cheap enough to produce, and their stability is in most cases not sufficient from the user's point of view.

This topic will look for conductive platforms that improve the stability of sensors while increasing sensitivity and/or selectivity. Nanomaterials based on carbon or metals will be developed for use on paper, cloth or glass (as this would make the sensor cheaper to produce). Existing carbon-based nanomaterials will be tested by various modifications, new conductive polymers that are biocompatible for stabilisation of biological recognition elements (enzymes, antibodies).