Studies

Back

Electrochemical sensors for environmental applications

N 003 Chemija / Chemistry
prof. dr. Rasa Pauliukaitė 
 
EN - Electrochemical sensors for environmental applications 

Environmental pollution is one of the most pressing threats facing humanity today: as we improve our living conditions, we pollute nature - the environment we live in. Climate change is also linked to human activity, and the search is now on to find ways to reduce pollution and to detect in time the signs that dangerous compounds that harm our environment and our health are already emerging.

This topic will look for conductive platforms that allow the use of electrochemical sensors for environmental studies and respond to the Green Deal directives. One example is the detection of forest fires while the foci are still small. Wood burning produces the saccharide levoglucosan, which can be detected electrochemically. This is what the development of a sensor is needed for. Sensors will also be developed for other indicators of environmental pollution and suitable materials and structures will be sought. 

LT - Elektrocheminiai jutikliai aplinkos tyrimams 

Aplinkos užterštumas yra viena aktualiausių šių laikų grėsmių žmonijai: tobulindami savo gyvenimo sąlygas tuo pačiu teršiame gamtą – aplinką, kurioje gyvename. Klimato kaita taip pat susijusi su žmonų veikla ir dabar jau ieškoma būtų kaip mažinti taršą ir laiku aptikti požymius, kurie rodytų, jog jau atsiranda pavojingų junginių, kenkiančių mūsų aplinkai ir sveikatai.

Šioje temoje bus ieškoma laidžių platformų, kurios leistų panaudoti elektrocheminius jutiklius aplinkos tyrimams ir atlieptų į Žaliojo kurso direktyvas. Vienas iš pavyzdžių yra miškų gaisrų nustatymas, kol židiniai dar maži. Degant medienai susidaro sacharidas levogliukozanas, kurį galima aptikti elektrochemiškai. Jam ir reikalinga sukurti jutiklį. Taip pat ir kitiems aplinkos taršos indikatoriams bus kuriami jutikliai, ieškoma tam tinkamų medžiagų ir stuktūrų.